نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی سوم

بیمار دختر خانم ۱۳ ساله با مشکل نامرتبی دندان ها ، مراجعه نمودند. درمان وی به صورت درمان ارتودنسی ثابت و شامل گسترش عرض فک بالا و در ادامه کشیدن دو دندان پره مولر از فک پایین و یک دندان پره مولر از سمت چپ بالا،صورت گرفت. درمان حدود ۲ سال به طول انجامید.