برگه‌ها

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
459 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
520 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
493 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
399 بازدید1 پاسخ0 رأی

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
459 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
520 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
493 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
399 بازدید1 پاسخ0 رأی