تحلیل ریشه دندان در طول درمان ارتودنسی

تحلیل ریشه دندان در طول ارتودنسی دندان زمانی اتفاق می افتد که تعادل به سمت نوک دندان به هم می خورد. اگر روند تحلیل و تولید استخوان دچار اختلال شود تحلیل بافت ریشه می تواند اتفاق بیفتد.

فلوراید تراپی طی درمان ارتودنسی

فلوراید تراپی روشی است که به پیشگیری از پوسیدگی دندان طی درمان ارتودنسی کمک می کند. فلوراید تراپی موجب کاهش مواد معدنی دندان میشود و معدنی سازی مینای دندان را در قسمت نزدیک براکت های ارتودنسی افزایش دهند.

جلوگیری از پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی

پاکسازی و جرمگیری پلاک دندانی در کنار رعایت بهداشت دهان و دندان در طول درمان ارتودنسی نقش مهمی در جلوگیری از پوسیدگی دندان در طول درمان ارتودنسی دارد

پوسیدگی دندان و درمان ارتودنسی – بخش دوم

بیمارانی که از ابزار ارتودنسی استفاده می کنند در معرض پوسیدگی دندان هستند، باید قبل از درمان ارتودنسی، در طول آن، و پس از آن، راهکار پیشگیرانه اندیشیده شود.

پوسیدگی دندان و درمان ارتودنسی – بخش اول

ایجاد پوسیدگی دندان در درمان ارتودنسی می توانند نتیجه پاکسازی ناکافی پلاک دندانی باشد که ابزار داخل دهان مانع انجام این کار می شوند. پوسیدگی دندان در دوران ارتودنسی خطراتی به همراه دارد

ارتودنسی و لق شدن دندان ها

لق شدگی دندان، عامل اصلی وارد شدن نیروی شدید جویدن است که منجر به اختلال بایت میشود و بهتررین راه برای درمان آن ارتودنسی است که از لق شدن باقی دندانها جلوگیری شود.

عادت بد دهان و دندان

عادت بد دهان و دندان که منجر به مشکلات فک و صورت میشوند: مکیدن انگشت، تنفس دهانی، فشردن زبان پشت دندان، جویدن اشیاء، جویدن ناخن، جویدن انگشت، براکسیسم و …

نحوه استفاده از نخ دندان ارتودنسی

طی مدت استفاده از براکت ارتودنسی باید فواصل بین دندان ها تمیز نگه داشته شود.استفاده از نخ ندان در ارتودنسی امری ضروری است. سوپرفلاس یا نخ دندان ارتودنسی

سیم های ارتودنسی

سیم ارتودنسی ابزاری است که برای وارد آوردن فشار لازم به براکت به منظور جابجایی دندان به محل ایده آل آنها استفاده می شوند. سیم ارتودنسی جنسهای متنوعی دارد.

بند ارتودنسی

بند ارتودنسی – بخش دوم

یکی از شایع ترین شکایت هایی که از بندهای ارتودنسی می شود شل شدن آنها به مرور زمان است.برای پیشگیری از بروز این مشکلات باید کارهای زیر را انجام دهید