تأثیر داروها روی تأخیر در روند درمان ارتودنسی

استفاده از داروها و مکمل های غذایی، شامل مواد معدنی و ویتامین ها، می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم روی حرکت دندان ها در درمان های ارتودنسی تأثیر بگذارد. این تأثیرات به دو دسته اصلی طبقه بندی می شوند، از جمله تأثیرات کلی روی فیزیولوژی استخوان از نظر ایجاد تمایز در استئوکلاست ها، نرخ گردش استخوان، تراکم استخوان و معدنی سازی استخوان، و همچنین عوارض جانبی داروها شامل هیپرپلازی لثه، تحلیل خارجی ریشه و خشکی دهان. بیس فسفونات، فلوراید، کورتیکواستروئیدها، استروژن، آسپیرین، دیکلوفناک، ایبوپروفن، و ایندومتاسین را می توان به عنوان عواملی ذکر کرد که حرکت دندان ها در درمان ارتودنسی را به تأخیر می اندازند.

این مقاله بر اساس مقالات و مطالعات انجام شده روی داروهای مختلف، تأثیر آنها روی درمان ارتودنسی را توضیح می دهد.

تأثیر داروها بر درمان ارتودنسی

تأثیر داروها بر درمان ارتودنسی

تأثیر تأخیری بیس فسفونات در درمان ارتودنسی و پیامدهای آن

بیس فسفونات ها یک دسته مصنوعی از آنالوگ های پیروفسفات و مهار کننده های قوی تحلیل استخوان هستند که معمولاً به عنوان دارویی برای جلوگیری و درمان استئوپنی (osteopenia – کاهش تراکم مواد معدنی استخوان که باعث ضعف آن می شود) و پوکی استخوان (osteoporosis- بیماری که باعث ضعف استخوان ها می شود تا جایی که استخوان ها به راحتی می شکنند) مورد استفاده قرار می گیرند، و همچنین برای درمان تومورها استفاده می شوند. با توجه به اینکه آنها بر متابولیسم استخوان تأثیر می گذارند ، اعتقاد بر این است که بر حرکت دندان و درمان ارتودنسی تأثیر می گذارد.

نتیجه یکی از مطالعات انجام شده روی بیس فسفونات ها نشان داده است، در حیواناتی که برای آنها بیس فسفونات (BP) تزریق شده بود، حرکت دندان های مولر به طور قابل توجهی مهار شده بود و در امتداد سطوح استخوان آلوئولار به سمت الیاف لیگامان پریودنتال (PDL) مقدار کمتری استئوکلاست ظاهر شده بود، که می تواند ناشی از اختلال ساختاری و فعالیت تحلیل برندگی استئوکلاست ها باشد. نکته بالینی اصلی این مطالعه این است که بیماران تحت درمان ارتودنسی که همزمان از داروهای بیس فسفونات استفاده می کنند باید تحت نظر باشند، و ارتودنتیست باید محتاط باشد و همچنین احتمال خطراتی مانند تأخیر در حرکت ارتودنتیک دندان ها، مشکلات بوجود آمده برای درمان، عدم ادامه درمان و غیره، را باید برای بیماران توضیح دهد. در مطالعه دیگر مشخص شد همچنین تأثیراتی که استفاده از بیس فسفونات در گذشته روی استخوان ها داشته است، به طور قابل توجهی باعث مهار حرکت ارتودنتیک دندان ها می شود. این مطالعات همچنین یافتند حرکات دندان ها همزمان با مصرف بیس فسفونات در کوتاه مدت به استخوان آلوئولار فشار وارد می کند؛ با این حال، چنین آسیب تهاجمی می تواند عوارض جانبی بالقوه ای داشته باشد. کاربرد سیستمیک بیس فسفونات ها حرکت ارتودنتیک دندان ها را کاهش می دهد و از عود مجدد حرکت ارتودنتیک دندان ها و ریلپس (بازگشت به وضعیت قبل از درمان) اسکلتی به دنبال جدا کردن فک پایین، وسیع  کردن فک بالا و فرایندهای مشابه جلوگیری می کند.

تأثیر داروها بر درمان ارتودنسی

تأثیر داروها بر درمان ارتودنسی

تأثیر تأخیری فلوراید روی درمان ارتودنسی و پیامدهای آن

فلوراید تقریباً به طور کامل در بافت های کلسیفیه شده انسان ذخیره می شود و به طور فعال در متابولیسم استخوان درگیر است. با افزایش سن، غلظت آن در بافت های کلسیفیه شده افزایش می یابد، و با غلظت فلوراید در آب مصرفی ارتباط مستقیم دارد. تأثیر فلوراید روی فعالیت سلول های کلاست و نقش اساسی آنها در حرکت ارتودنتیک دندان ها. تحقیقات نشان می دهند که، در حیوانات، فلوراید میزان حرکت ارتودنتیک دندان ها را کاهش می دهد. محققان دریافتند در گروه هایی که نیروی قوی تر برای آنها وارد شده بود و نیز گروهی که مصرف فلوراید آنها بالاتر بود، میانگین حرکات دندان ها بیشتر است. همچنین مشخص شد سن با حرکت ارتودنتیک دندان ها ارتباط منفی دارد. دو روش دو بعدی و سه بعدی برای ارزیابی حرکات دندان پس از چهار هفته استفاده از نیروی انحراف نوک دندان ها رو به باکال، هنگام استفاده از چین های پالاتال، برای روی هم انداختن تصاویر صحیح بودند. علاوه بر این مشخص شد، فلوراید موجود در آب آشامیدنی شدت تحلیل ریشه ناشی از درمان ارتودنسی پس از تولد را کاهش می دهد، گرچه میزان حرکت دندان ها نیز کاهش یافته بود.

تأثیر داروها بر درمان ارتودنسی

تأثیر داروها بر درمان ارتودنسی

تأثیر تأخیری کورتیکواستروئیدها در درمان ارتودنسی و پیامدهای آن

زائده های پاتولوژیک تحت درمان کورتیکواستروئیدها، در اقدامات پزشکی و دندانپزشکی شایع هستند و پاسخ بیماران تحت درمان ارتودنسی که از این داروها استفاده می کنند، می تواند با واکنش در بازسازی طبیعی استخوان متفاوت باشد. حرکت ارتودنتیک دندان ها می تواند تحت تأثیر عوامل دارویی موضعی یا تجویزی عمومی باشد. یکی از عوارض جانبی که، در سراسر جهان برای ارتودنتیست ها نگران کننده است، ظرفیت آن برای تأثیرگذاری روی فیزیولوژی و بازسازی استخوان است، که از این طریق روی میزان حرکت ارتودنتیک دندان ها تأثیر می گذارد. مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد این موضوع نشان می دهد که کورتیکواستروئیدها روی میزان حرکت ارتودنتیک دندان ها تأثیر می گذارند، و همچنین ممکن است در بلند مدت روی ثبات دندان هایی که با ارتودنسی جابجا شده اند تأثیر بگذارند.

تأثیر داروهای مسکن که در طول درمان ارتودنسی استفاده می شوند و پیامدهای آن

اساساً، حرکت ارتودنتیک دندان ها یک پاسخ بیولوژیکی به نیروهای مکانیکی است. اعمال طولانی مدت نیروهای مکانیکی کنترل شده باعث ایجاد این حرکت می شود، که باعث ایجاد مناطق فشار و تنش در استخوان آلوئولار و الیاف پریودنتال لیگامان می شود، و شکل حفره های دندان ها را تغییر می دهد. ارتودنتیست ها معمولاً داروهایی مانند NSAID ها را برای کنترل درد ناشی از اعمال نیرو روی بافت های بیولوژیکی تجویز می کنند. NSAID ها سنتز پروستاگلاندین را مهار می کنند و حرکت دندان ها را کند می کنند. پروستاگلاندین ها نقش مهمی در جذب استخوان ایفا می کنند. داروهایی که عموماً تجویز می شوند عبارتند از سلکوکسیب، وادکوکسیب، دیکلوفناک، ایبوپروفن، استامینوفن و آسپرین. استامینوفن داروی انتخابی برای دردهای ارتودنتیک است بدون اینکه تأثیری روی حرکت ارتودنتیک دندان ها داشته باشد. آسپرین روی بیوسنتز، متابولیسم و ​​ترکیب موکوپلی ساخاریدهای بافت همبند در ماده زمینه ای تأثیر می گذارد که موانعی در برابر گسترش عفونت و التهاب فراهم می کند. مشخص شد که آسپرین تعداد استئوکلاست ها و لاکوناهایlacunae  موجود در مناطق فشار حرکت ارتودنتیک دندان ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. با این حال، پاراستامول روی میزان حرکت ارتودنتیک دندان ها تأثیری نمی گذارد، و می تواند دارویی برای تسکین دردهای ارتودنتیک در نظر گرفته شود. مصرف چندین دوز تقسیم شده دیکلوفناک می تواند به میزان قابل توجهی حرکت دندان ها را مهار یا سرکوب کند. علاوه بر این، با استفاده از ایبوپروفن، تولید پروستاگلاندین E در الیاف لیگامان پریودنتال می تواند به طور قابل توجهی مهار شود، بنابراین باعث کاهش سرعت حرکت دندان می شود. مشخص شد نیمسولید نرخ تحلیل استخوان ها و ظهور استئوکلاست ها را کاهش می دهد، به همین دلیل مقدار حرکت دندان ها را نیز کاهش می دهد. ایندومتاسین می تواند سنتز پروستاگلاندین را به شدت مهار کند، زیرا مشخص شد که سرعت حرکت دندان ها را کاهش می دهد.

نتیجه گیری

 • در بیماران تحت درمان با بیس فسفونات، طول مدت درمان ارتودنسی افزایش می یابد زیرا گردش استخوان به تأخیر می افتد.
 • مقدار فلوراید، حرکت دندان ها را کاهش می دهد.
 • گروه داروهای کورتیکواستروئید روی میزان حرکت ارتودنتیک دندان ها تأثیر می گذارد، و همچنین ممکن است در طولانی مدت روی ثبات دندان های جابجا شده با درمان ارتودنسی تأثیر بگذارد.
 • NSAID ها به طور مؤثر درد ناشی از درمان ارتودنسی را کاهش می دهند و همچنین با کاهش میزان تحلیل استخوان یا روند التهابی، روی حرکت دندان ها تأثیر می گذارند.

برداشتن یا دیباندینگ براکت های ارتودنسی

روزی که بریس های شما برداشته می شوند بسیار هیجان انگیز است. اگر سال ها نه، حتماً ماه ها منتظر بوده اید تا لبخند کاملاً جدید خود را مشاهده کنید! این قرار ملاقات حدود یک ساعت طول خواهد کشید، قبل از اینکه بتوانید لبخند جدید خود را به دیگران نشان دهید. اما قبل از قرار ملاقات، شما یا فرزندتان در مورد روند و آنچه در واقع اتفاق می افتد ممکن است پرسش هایی داشته باشید. بنابراین این چیزی است که می توانید در این روز بزرگ انتظار داشته باشید!

دیباندینگ یا برداشتن براکت ها

سرانجام زمان آن رسیده است که بریس های شما برداشته شوند! ابتدا، سیم کمانی ارتودنسی برداشته می شود، سپس از یک پلایر یا انبردست مخصوص ارتودنسی استفاده می شود تا به آرامی چسب ترک بردارد و براکت ها کنده شوند. ارتودنتیست ابتدا حلقه های فلزی را از دور دندان های عقب بر می دارد. سپس، تمام چسب باقی مانده را از روی دندان های شما پولیش می کند.

اینکه دندان های شما بعد از برداشتن بریس ها چگونه به نظر می رسند، به این بستگی دارد که در طول درمان چقدر خوب از آنها مراقبت کرده اید. اگر کار خود را به خوبی انجام نداده باشید، و دستورالعمل های ارتودنتیست خود را برای تمیز کردن دنبال نکرده باشید، ممکن است لکه های زرد رنگی روی دندان های شما وجود داشته باشند.

هنگامی که همه بریس ها و چسب ها برداشته می شوند، بسیاری از بیماران دندان های خود را باریک توصیف می کنند. لثه های شما ممکن است کمی دردناک یا ملتهب باشند اما این احساس بعد از چند روز از بین خواهد رفت.

 دیباندینگ و برداشتن براکت ارتودنسی

دیباندینگ و برداشتن براکت ارتودنسی

آیا این یک روند بدون درد است؟

آری، شما به هیچ وجه نباید احساس درد کنید! با برداشتن براکت ها، فشار کمی احساس خواهید کرد، اما هیچ دردی نخواهید داشت.

لبخند جدید شما

بعد از اینکه نتایج کار دشوار خود را در آینه مشاهده کردید، ارتودنتیست عکس های بعد از درمان که برای مستند سازی روند ارتودنسی بسیار مهم هستند را می گیرد.

قالب گیری برای ساخت نگهدارنده متحرک

سرانجام، ارتودنتیست برای ساخت نگهدارنده های متحرک شما از دندان های شما قالب گیری خواهد کرد. ارتودنتیست در اسرع وقت نگهدارنده های شما را خواهد ساخت تا آنها آماده باشند تا شما بتوانید طی یک یا دو روز بعد، استفاده از آنها را آغاز کنید. اگر بیشتر طول بکشد، دندان های شما در معرض خطر حرکت کردن قرار دارند. در اسرع وقت نگهدارنده های خود را انتخاب کنید و استفاده تمام وقت از آنها را آغاز کنید (مگر اینکه در حال خوردن، نوشیدن یا مسواک زدن دندان های خود باشید).

ارتودنتیست نگهدارنده های شما را از پلاستیک بسیار نازک و شفاف می سازد، بنابراین باید از آنها به خوبی مراقبت کنید. نگهدارنده ها نمی توانند همان برخورد خشنی که با یک محافظ دندان دارید را تحمل کنند. هنگامی که نگهدارنده های شما به تمیز کردن نیاز دارند، از خمیر دندان استفاده نکنید زیرا می تواند باعث فرسایش پلاستیک شود. در عوض، از یک مسواک نرم با کمی صابون دست استفاده کنید و آن را با آب خنک آبکشی کنید. هرگز نگهدارنده خود را داخل آب داغ یا در حال جوش غوطه ور نکنید زیرا گرما می تواند شکل آن را تغییر دهد.

به خاطر داشته باشید که از نگهدارنده ها مراقبت کنید زیرا ساخت جایگزین برای آنها گران است. اگر بی خیال باشید، به راحتی ممکن است نگهدارنده ها به صورت تصادفی داخل یک دستمال دور انداخته شوند، یا سگ آنها را بجود. هنگامی که نگهدارنده های خود را نمی پوشید، آنها را در یک محفظه امن نگه دارید، تا وقتی زمان آن رسید که دوباره وارد آنها را بپوشید، آنها را راحت پیدا کنید.

شما به مدت سه ماه، نگهدارنده های خود را به صورت تمام وقت (حداقل ۲۲ ساعت در روز) استفاده خواهید کرد و سپس برای معاینه به کلینیک باز خواهید گشت. در این مرحله، ارتودنتیست شما تصمیم خواهد گرفت که آیا به سه ماه استفاده تمام وقت دیگر نیاز دارید، یا می توانید مدت زمان استفاده را به ۱۲ ساعت در روز کاهش دهید.

در صورت گم کردن نگهدارنده خود، یا شکستن آن، بی درنگ با ارتودنتیست خود تماس بگیرید تا یک نمونه جدید برای شما بسازد.

 دیباندینگ و برداشتن براکت ارتودنسی

دیباندینگ و برداشتن براکت ارتودنسی

قرار دادن نگهدارنده یا ریتینر ثابت

حتماً در جلسات قبل، ارتودنتیست با شما در مورد استفاده از نگهدارنده یا ریتینر پس از بریس ها توضیح داده است. نگهدارنده ها این اطمینان را بوجود می آورند که دندان های شما به جای قدیمی خود باز نمی گردند یا با افزایش سن حرکت نمی کنند. ارتودنتیست ممکن است یک نگهدارنده ثابت را برای قوس های دندانی بالا و پایین (یا فقط قوس پایین) توصیه کرده باشد تا در طولانی مدت از لبخند شما محافظت کند.

پس از تمیز کردن و آماده سازی پشت دندان های شما، یک سیم نازک در جای خود چسبانده می شود و به طور دائم یا تا زمانی که بخواهید برداشته شود در آنجا باقی خواهد ماند. نیازی به استفاده از سوزن برای برداشتن بریس ها و قرار دادن نگهدارنده ثابت نیست. در مرحله بعد، ارتودنتیست شما در مورد حفظ بهداشت دهان و دندان در طول مدت استفاده از نگهدارنده شما توضیح خواهد داد. اما، اگر تمام کارهای پاکسازی دندان ها با بریس ها را انجام دهید، مشکلی برای تمیز کردن اطراف نگهدارنده خود نخواهید داشت.

 دیباندینگ و برداشتن براکت ارتودنسی

دیباندینگ و برداشتن براکت ارتودنسی

ماجرای دست یافتن شما به لبخند جدید ادامه دارد!

ارتودنتیست یک نسخه از عکس های قبل و بعد شما را برای شما ارسال خواهد کرد تا سندی از لبخند خود قبل از بریس داشته باشید. به راحتی می توان فراموش کرد که دهان و چهره شما چند ماه ها قبل چگونه نظر می رسیدند. اگر می خواهید سال های آینده به عکس های خود مراجعه کنید، آنها را در یک مکان امن نگه دارید. بیماران جوان تر که هنوز صاحب فرزند نشده اند، ممکن است بخواهند دندان های خود قبل از بریس ها را با دندان فرزندان خود مقایسه کنند. ژنتیک در اندازه فک و ظاهر دندان ها مقداری نقش دارد.

گرچه ارتودنتیست بریس های شما را برداشته است، اما مطمئناً پایان ماجرای درمان ارتودنسی شما نیست. معمولاً ارتودنتیست ها می خواهند برای سال اول شما را هر سه ماه یکبار ببینند. آنها بررسی می کنند که شما در مورد نگهدارنده های (ثابت و متحرک) خود مشکلی نداشته باشید و دندان های شما در موقعیت جدید خود ثابت شده باشند.

بعد از سال اول، بسته به مورد شما ممکن است مراجعات شش ماه یکبار یا سالانه را توصیه کنند. اگر دندان های عقل شما هنوز بیرون نیامده باشند، ما از نزدیک آنها را تحت نظر خواهیم داشت تا مطمئن شویم که آنها باعث بروز هیچ مشکلی برای لبخند جدید شما نخواهند شد.

به خاطر داشته باشید که انتظار می رود در هر بیمار، در طول زندگی او، تغییرات جزئی در موقعیت های دندان ها ایجاد شود. این جشن زندگی است که ما دائماً در حال تغییر هستیم و استفاده از نگهدارنده ها این تغییرات را به حداقل می رساند. گرچه تنوع فردی زیادی وجود دارد، اما درک این نکته حائز اهمیت است که تغییرات جزئی در رشد فک ها، در موقعیت های دندان منعکس خواهد شد، و مهم است که لثه های خود را سالم نگه دارید تا این تغییرات را به حداقل برسانید. بسیاری از بیماری هایی که در بزرگسالان سالخورده بروز می یابند، ممکن است به نظارت با دقت روی روابط دندان ها توسط دندانپزشک یا ارتودنتیست عمومی نیاز داشته باشند.

برای معاینه، اندازه گیری و پاکسازی های معمول، باید به دندانپزشک خود مراجعه کنید. دندانپزشک شما همچنین نگهدارنده ثابت شما را در این مراجعات بررسی خواهد کرد. نگهدارنده ثابت شما با تمیز کردن و نگهداری صحیح، نباید مشکلی برای شما ایجاد کند. اگر نگهدارنده ثابت شکسته شود یا شل شود، باید به ارتودنتیست خود مراجعه کنید.

در صورت داشتن هر گونه پرسش در مورد قرار ملاقات برای برداشتن بریس ها یا مراقبت از لبخند جدید خود پس از برداشتن بریس ها، با ارتودنتیست خود تماس بگیرید.

بریس های طلا

بریس های طلا شباهت بسیار زیادی به بریس های نقره ای استاندارد دارند، که از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند، غیر از اینکه پوشش طلا روی آنها کشیده شده است. برخی افراد ظاهر بریس های طلایی را روی دندان های خود نسبت به بریس های سنتی ترجیح می دهند، زیرا به نظر می رسد که طلا ظریف تر، شیک تر، و برای برخی، نشان دهنده وضعیت اجتماعی- اقتصادی بهتر است.

علاوه بر این، بریس های طلا مزایایی دارند که فراتر از ترجیحات زیبایی شناختی هستند- کمتر احتمال دارد که آنها باعث بروز واکنش آلرژیک شوند، و همچنین کمتر مشکل آفرین هستند.

هزینه بریس های طلا نسبت به بریس های معمولی بیشتر است و همه ارتودنتیست ها آنها را ارائه نمی دهند، بنابراین نخستین گام شما این است که با ارتودنتیست خود صحبت کنید تا بدانید چه گزینه هایی در اختیار شما قرار دارند، و پی ببرید که چقدر هزینه خواهند داشت.

مروری بر بریس های ارتودنسی

همانطور که می دانید، بریس ها یک سیستم متشکل از براکت ها و سیم ها هستند که با هدف همراستا کردن دندان های کج به یک موقعیت صاف و همراستا، به دندان ها متصل می شوند. بریس ها همچنین می توانند به بستن فواصل بین دندان ها کمک کنند و یک بایت مشکل دار را اصلاح کنند.

در گذشته، بریس ها فوق العاده بزرگ بودند و جلب توجه می کردند، اما به لطف پیشرفت فناوری در زمینه ارتودنسی، آنها در حال حاضر کمتر جلب توجه می کنند و راحت تر هستند. بریس ها می توانند برای اصلاح دندان ها، بایت، و یا مشکلات هماهنگی فک همه افراد مورد استفاده قرار گیرند. این مشکلات می توانند ناشی از هر چیزی باشند، از تروما و آسیب گرفته تا مکیدن انگشت شست خود به عنوان یک کودک یا مشکلات ژنتیکی.

بریس های استاندارد شامل براکت هایی هستند که به سیم ها و بندهایی متصل می شوند که به دندان ها فشار را فشار وارد می کنند تا به تدریج، به مرور زمان، آنها را حرکت دهند. به طور معمول، به هر دندان یک براکت چسبانده می شود، و سیم- سیم کمانی ارتودنسی- براکت ها را به یکدیگر متصل می کند.

با پیشرفت درمان، شما به طور منظم به ارتودنتیست خود مراجعه می کنید که بررسی می کند تا اطمینان حاصل شود که همه چیز بر اساس برنامه ریزی پیش می رود، و سپس سیم کمانی را تنظیم می کند تا حرکت دندان ها به موقعیت مطلوب همچنان ادامه پیدا کند.

بخش دیگر بریس ها، لیگاچورهای الاستیک است که روی هر براکت پیچانده می شود. وظیفه آنها نگهداشتن سیم کمانی در جای خود است، و همچنین نیروی اضافی برای کمک به حرکت دندان ها فراهم می آورند. آنها نیز در رنگ های مختلف وجود دارند، بنابراین مردم می توانندظاهر بریس های خود را شخصی کنند.

بریس های طلایی

بریس های طلایی

بریس طلا چیست؟

اغلب افرادی که به بریس نیاز دارند، از فکر کردن در مورد استفاده از آن همه فلز روی دندان های خود هیجان زده نمی شوند، و فقط می خواهند استانداردترین گزینه را برای بریس های خود دریافت می کنند. یا، اگر یک بیمار قادر و مایل به پرداخت هزینه ای کمی بیشتر باشد، ممکن است بتوانند از بریس هایی استفاده کند که از مواد همرنگ دندان ها یا مواد شفاف، معمولاً سرامیک، ساخته شده اند.

همچنین گزینه ای برای دریافت بریس های پشت دندانی وجود دارد، بریس هایی که براکت ها و سیم های آن به جای روی دندان ها به پشت دندان ها چسبانده می شوند.

و البته، اگر درمانی که شما نیاز دارید کمتر شدید باشد، شما به طور بالقوه می توانید از بریس نامرئی مانند اینویزیلاین و یا حتی الاینرهای شفاف خانگی استفاده کنید. اینویزیلاین می تواند ۹۰% موارد را درمان کند، غیر از موارد خیلی وخیم، اما هدف گزینه الاینر خانگی تنها درمان موارد خفیف است که در آن صاف کردن دندان ها مورد نیاز یا مطلوب است.

اما، علیرغم این واقعیت که مردم عموماً بریس هایی را می خواهند که خیلی جلب توجه نکنند، برخی افراد هستند که می خواهند بریس های خود را نشان دهند، و به طور کامل آنها را به عنوان بخشی از نگاه خود در آغوش بگیرند- در این موارد، فرد ممکن است بریس های طلا را انتخاب کند.

بریس های طلا معمولاً از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند (مانند بریس های معمولی)، اما براکت ها و سیم ها با طلا پوشش داده شده اند و یا اینکه اجزاء به طور کامل از ورقه طلا ساخته شده اند. اگر بریس های شما صرفاً برای دلایل زیبایی طلایی باشند، ممکن است تنها یک پوشش به رنگ طلایی داشته باشند، اما در برخی موارد، بریس ها را می توان با طلای ۲۴ عیار واقعی پوشش داد، که باعث خواهد شد نتیجه گران تر شود، و همچنین برای افرادی مفید است که ممکن است به فلزات دیگر آلرژی داشته باشند.

در مواردی که بریس ها به طور کامل از ورقه طلا ۲۴ عیار واقعی ساخته می شوند، بریس ها می توانند واقعاً ظاهری شیک و ظریف داشته باشند، و به صورت مد و ابزاری برای ابراز وضعیت تبدیل شوند.

بنابراین تنها تفاوت واقعی بین بریس های طلا و بریس های نقره ای استاندارد این است که بخش های فولاد ضد زنگ بریس با طلا پوشش داده شده است و به آنها ظاهر طلایی داده است.

بریس های طلایی

بریس های طلایی

مقایسه بریس های طلا و گریل دندان

گریل طلا یک پوشش متحرک دندان است که کاملاً برای اهداف تزئینی استفاده می شود، گرچه در برخی موارد، افراد روکش های خود را به طور دائم تغییر می دهند تا به نظر برسد که آنها به طور دائم از یک گریل طلا استفاده می کنند.

در برخی موقعیت های شدیدتر، افراد گریل را به طور دائم به دندان های خود می چسبانند، یا الماس و جواهرات دیگر را به دندان های خود متصل می کنند.

در بسیاری از موارد، گریل را می توان به صورت آنلاین به شکل یک گزینه با اندازه مناسب برای همه خریداری کرد ، اما برای کسانی که برای انجام این کار پول دارند، بهتر است گریل توسط یک دندانپزشک به صورت سفارشی ساخته شود.

گریل طلا برای بریس ها

شاید دریافت گریل های طلا برای استفاده از بریس های طلا چندان عاقلانه نباشد. علیرغم این حقیقت که براکت ها در طول سال ها جمع و جور تر و زیباتر شده اند، اما هنوز هم بزرگ هستند. بنابراین اگر روی براکت های یک گریل بپوشید، پوست دور دهان شما برجسته می شود، به گونه ای که به نظر می رسد در تمام طول روز دائماً محافظ دندان ورزشی بزرگ پوشیده اید.

دیگر رنگ های بریس ها

روکش طلای استاندارد تنها راه برای زیباتر کردن بریس ها نیست. گزینه های دیگر عبارتند از:

 • بریس های رز گلد: اینها نیز از فولاد ضد زنگ ساخته شده اند، اما آنها با یک لایه ظریف به رنگ رز گلد پوشش داده شده اند تا ظاهر زیباتری پیدا کنند.
 • بریس های نقره ای: اینها بریس های استاندارد شما هستند. آنها رنگ نقره ای دارند که از مواد فولادی ضد زنگ که از آن ساخته شده اند می آید.
 • رابر بندهای طلایی برای بریس ها: اگر نمی خواهید هزینه بیشتری برای بریس های طلایی پرداخت کنید، اما هنوز هم می خواهید براکت هایی جذاب داشته باشید، می توانید از رابر بندهای طلای فلزی استفاده کنید، که در اکثر مطب های ارتودنسی موجود هستند.

بریس های طلا چقدر هزینه دارند؟

بریس های طلا می تواند از ۶۰۰۰ دلار تا ۸۰۰۰ دلار برای شما هزینه داشته باشند. این هزینه ها به دندانپزشک شما بستگی دارد، جایی که زندگی می کنید، و مدت زمانی که نیاز دارید از بریس ها استفاده کنید. بریس های سنتی معمولا از ۲۵۰۰ تا ۷۵۰۰ دلار هزینه دارند، بنابراین می توانید ببینید که بریس های طلا هزینه بیشتری دارند.

آیا بیمه دندانپزشکی بریس های طلا را پوشش می دهد؟

شما ممکن است بیمه ارتودنسی یا بیمه دندانپزشکی داشته باشید که بخشی از درمان ارتودنسی را پوشش می دهد. با این حال، ارتقاء بریس ها به بریس های طلا، به احتمال زیاد تحت پوشش بیمه نیست.

علت این است که این ارتقاء به طور معمول برای دلایل صرفاً زیبایی صورت می گیرد. شما باید تفاوت هزینه بین بریس های سنتی و بریس های طلای خود را در زمان درمان ارتودنسی خود پرداخت کنید.

مزایای بریس های طلا

بدیهی است، بریس های طلا ظاهری بهتر از بریس های معمولی دارند (بسته به ترجیحات زیبایی شناسی شخصی شما)، اما بریس های طلا مزایای دیگری نیز دارند:

 • مقاومت باکتریایی: تمیز و عاری از باکتری نگه داشتن طلا آسان است، زیرا آن را فرسوده نمی شود و پلاک جذب نمی کند.
 • شکل دهی و قالب گیری آسان: با براکت های طلا شما گاهی اوقات می توانید براکت های سفارشی که مناسب شکل و اندازه دندان های شما هستند را دریافت کنید، زیرا شکل دهی فلز آسان تر است.
 • غیر سمی بودن: طلا غیر سمی است و به اندازه فلزات دیگر واکنش پذیر نیست، به همین دلیل باعث می شود به طور بالقوه بی خطرتر از گزینه های دیگر باشد.
 • ضد التهاب و ضد آلرژی بودن: براکت های طلا فاقد نیکل هستند بنابراین باعث بروز هیچ گونه تحریک دهان و لثه ها نخواهند شد.
بریس های طلایی

بریس های طلایی

بریس های پشت دندانی طلا

همانطور که در بالا اشاره شد، بریس های زبانی یا پشت دندانی شامل براکت هایی هستند که به جای جلوی دندان ها پشت آنها قرار می گیرند. گاهی اوقات، بریس های پشت دندانی از یک آلیاژ طلا ساخته می شوند، که شکل دهی آنها بر اساس دندان های شما راحت تر است، فاقد نیکل هستند و بهتر به نظر می رسند (گرچه دیدن بریس های پشت دندانی نسبتاً دشوار است).

آیا شما باید بریس طلا استفاده کنید؟

دلایل مختلفی وجود دارد که ممکن است بخواهید به جای بریس های نقره ای استاندارد از بریس های طلا استفاده کنید. نگاهی به دلایل زیر برای استفاده از براکت های با پوشش طلا داشته باشید.

شما ممکن است بخواهید از بریس های طلا استفاده کنید، در صورتی که:

 • شما به فولاد ضد زنگ آلرژی دارید.
 • شما زیبایی طلا را دوست دارید.
 • شما براکت های سفارشی می خواهید.
 • شما نگران پرداخت مبلغی کمی بیشتر نیستید.

نقره ای استانداردطلاسرامیکیپشت دندانی
ظاهربراکت های فلزی نقره ای روی جلوی دندان هابراکت های فلزی طلایی روی جلوی دندان هابراکت های سرامیکی همرنگ دندان هابراکت های طلایی یا نقره ای روی سطح پشتی دندان ها (غیر قابل مشاهده)
جنسفلز ضد زنگفلز ضد زنگ با پوشش طلاسرامیکفلز ضد زنگ
مزایاهزینه پایین تراگر طلا دوست دارید ظاهر خوبی دارند، راحت شکل داده می شوند، ضد آلرژی و ضد التهابی هستند.کمتر قابل توجه هستندغیر قابل مشاهده
معایبقابل مشاهده-

از نظر ظاهری بهترین گزینه نیستند

گران تر از نمونه استاندارد هستندبه راحتی لک می شوند، گران تر هستندگران تر هستند، تنظیم آنها دشوارتر است

نتیجه گیری

بریس های طلا درست مانند بریس های معمولی هستند، با این تفاوت که آنها با طلا، گاهی اوقات حتی با طلای ۲۴ عیار، روکش شده اند. افراد عموماً به دلیل زیبایی طلا را انتخاب می کنند، اما براکت های طلا مزایایی فراتر از ظاهرشان دارند.

به عنوان مثال، بریس های طلا کمتر احتمال دارد که باعث واکنش های آلرژیک شوند، و آنها التهابی نیستند، بنابراین آنها بافت های داخل دهان را تحریک نخواهند کرد.

بریس های طلا گران تر از بریس های فولادی ضد زنگ نیز هستند، و احتمالاً هزینه های آنها تحت پوشش بیمه دندانپزشکی یا ارتودنسی قرار نمی گیرد. اگر به گرفتن بریس های طلا علاقه مند هستید، در مورد گزینه های خود با ارتودنتیست خود صحبت کنید.

پرسش های متداول در مورد بریس های طلا

آیا طلا می تواند به دندان های شما آسیب برساند؟

بریس های طلا به دندان های شما آسیب نخواهند رساند. در حقیقت، کمتر احتمال دارد که آنها باعث بروز واکنش های آلرژیک یا التهابی در بافت های دهان شما شوند، زیرا آنها حاوی نیکل نیستند.

آیا بریس های طلا گران تر هستند؟

بریس های طلا گران تر از بریس های فولاد ضد زنگ استاندارد هستند. هزینه بریس های طلا می تواند از ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ دلار متغیر باشد، در حالی که هزینه بریس های معمولی از ۳۵۰۰ دلار به ۷۵۰۰ دلار متغیر است.

آیا بریس های طلا باعث می شوند دندان های شما زرد به نظر می رسند؟

کیفیت بریس های طلا که در حقیقت با طلای واقعی پوشش داده می شوند، باعث زرد شدن دندان های شما نخواهند شد- در واقع، آنها یک اثر بسیار خوشایند ظریف و زیبا دارند. با این حال، استفاده از رابربندهای طلایی روی دندان های شما ممکن است باعث شود دندان های شما زرد به نظر برسند.

آیا ارتودنسی می تواند به دندان های نهفته کمک کند؟

ارتودنسی برای بهبود یا اصلاح طیف وسیعی از مشکلات سلامتی دندان ها استفاده می شود. آنها مشکلات قابل مشاهده ای است که مردم به آنها فکر می کنند، از جمله دندان های کج و فشرده، اما گاهی اوقات بریس ها می توانند مشکل ‘نامرئی’ دندان های نهفته را حل کنند.

دندان نهفته چیست؟

دندان نهفته یک مشکل شایع دندانپزشکی است. نهفتگی زمامی رخ می دهد که یک دندان با زاویه رشد می کند یا به فضای لثه مورد نیاز دندان دیگری حرکت می کند. یک دندان نهفته می تواند به ریشه یا تاج دندان های اطراف آسیب برساند. اگر آسیب شدید باشد و بدون درمان باقی بماند، دندان نهفته می تواند باعث لق شدن و از دست رفتن یکی از دندان های مجاور شود.

انواع نهفتگی دندان

دندان های مختلفی می توانند تحت عنوان نهفته تشخیص داده شوند. اکثر دندان های مشاهده شده در موقعیت ارتودنتیک شامل دندان های نیش دائمی فک بالا هستند. این دندان ها با توجه به مکان خود دارای ظواهر مختلفی هستند. دندان های نیش نهفته می توانند در پلیت (کام یا سقف دهان)، به سمت گونه/ لب ها قرار گیرد یا حتی به شدت به دندان های اطراف خود آسیب برسانند.

بسته به محل تشخیص داده شده، درمان های مختلف می توانند توسط ارتودنتیست ارائه شوند. دندان های دیگر که معمولاً مشاهده شده است که نهفته می شوند، دندان های مولر و پرمولر هستند. این دندان ها می توانند به اشکال مختلفی نهفته شوند. نوع دندان نهفته به زاویه دندان بستگی دارد.

رویش جزئی: هنگامی که یک دندان ، معمولاً به دلیل زاویه آن و نزدیکی دندان دیگر به آن، به طور کامل از لثه خارج نمی شود.

نهفتگی زاویه دار: همانطور که از نام آن بر می آید، این نوع نهفتگی شامل رشد یک دندان داخل لثه در زاویه ای است که قادر به رویش نمی باشد.

نهفتگی عمودی: این نوع نهفتگی زمانی رخ می دهد که یک دندان با زاویه صحیح رشد می کند، اما به یک دندان مجاور بیش از حد نزدیک است.

نهفتگی افقی: زمانی رخ می دهد که یک دندان با زاویه رشد می کند و خطر آسیب رساندن به یک دندان مجاور وجود دارد.

ارتودنسی دندانهای نهفته

ارتودنسی دندانهای نهفته

چگونه می توان متوجه نهفتگی دندان شد؟

بسیاری از مردم تا زمانی که به دندانپزشک مراجعه نکنند اطلاع ندارند که آنها یک دندان نهفته دارند. یک معاینه یا عکس رادیوگرافی با اشعه ایکس تأیید می کند که یک دندان با زاویه ای کج داخل لثه رشد کرده است یا نمی تواند بیرون بیاید.

افراد دیگر علائمی را تجربه می کنند، بنابراین متوجه می شوند که دندان آنها مشکل دارد. آنها ممکن است لثه دردناک یا متورم، سردرد، یا حتی برای کامل باز کردن دهان مشکل داشته باشند.

ارتودنسی دندانهای نهفته

ارتودنسی دندانهای نهفته

ارتودنسی چگونه به دندان های نهفته کمک می کند؟

درمان ارتودنسی می تواند طیف وسیعی از مشکلات دندانی و سلامتی، از جمله نهفتگی دندان را برطرف کند.

درمان مراحل ابتدایی (نهفتگی دندان نیش)

دندانپزشک یا ارتودنتیست ممکن است در روزهای نخست رویش دندان های نیش متوجه نهفتگی آنها شوند. با درمان، دندان می تواند بدون نهفتگی بیرون بیاید. ممکن است نیاز باشد یک دندان شیری کشیده شود تا به یک دندان دائمی فرصت رویش داده شود. یک فضا دهنده می تواند مانع رویش یک دندان داخل فضای موجود برای رویش دندان دیگر شود. هنگامی که فضای بیشتری در یک قوس دندانی نیاز است، کودکی که فک او هنوز در حال رشد است ممکن است یک وسیع کننده کام یا اکسپندر دریافت کند.

هر چه دندان نهفته زودتر تشخیص داده شود، احتمال رفع مشکل بدون آسیب رساندن به (یا از دست دادن) دندان یا دندان های پیرامون آن بیشتر خواهد بود.

بریس ها برای دندان های نیش نهفته

براکت ها به طور منظم برای کمک به دندان های نیش نهفته استفاده می شوند. بریس ها می توانند یک دندان نهفته را به موقعیت صحیح خود بکشانند. دندان اکنون با ایستاده و در موقعیت صحیح بودن می تواند به عملکردهای گاز زدن و جویدن کمک کند. با این حال، اگر دندان نیش نهفته درون فضای فراهم شده رشد نکند، دندان ممکن است به یک فرایند اکسپوز (برداشتن پوشش بافت روی دندان) نیاز داشته باشد که توسط یک متخصص جداگانه انجام می شود(یک ارجاع نیاز خواهد بود). این فرایند، دندان نهفته را نمایان می کند و می توان بریس ها را به این دندان متصل کرد تا امکان حرکت دادن آن داخل دهان وجود داشته باشد.

اگر یک دندان نهفته باعث فشردگی بیش از حد یا کج شدن دندان های دیگر شده باشد، بریس ها می توانند همزمان چندین دندان را به موقعیت دلخواه خود بکشند، بنابراین دندان های یک قوس کامل دندانی با هم صاف و همراستا می شوند و در فواصل درست قرار می گیرند. بریس ها نه تنها برای نتایج زیبایی شناختی استفاده می شوند، بلکه می توانند سلامت دهان را نیز بهبود ببخشند، زیرا تمیز نگهداشت دندان ها راحت تر می شود.

اینویزیلاین برای دندان های نهفته

اینویزیلاین ها اغلب برای اصلاح دندان های نهفته استفاده نمی شوند مگر اینکه مشکل جزئی باشد. الاینرهای شفاف، همان قدرت کشیدن بریس ها برای بیرون کشیدن دندان نهفته از لثه و انتقال آن به موقعیت دلخواه را ندارند.

اینویزیلاین ممکن است برای بهبود موقعیت دندان های کج شده ای استفاده شود که با دندان یا دندان های نهفته از موقعیت مناسب خود خارج شده اند.

بریس ها/ پلیت ها برای دندان های مولر نهفته

برای دندان های مولری که نهفته می شوند و به صورت جزئی بیرون می آیند، می توان پلیت ها را داخل دهان قرار داد تا این دندان ها را به موقعیت بهتر منتقل کنند. اگر فشردگی و نامرتبی در کل قوس وجود داشته باشد، بریس ها نیز می توانند برای همراستا کردن این دندان ها استفاده شوند.

ارتودنسی دندانهای نهفته

ارتودنسی دندانهای نهفته

نمی توان همه دندان ها را با درمان ارتودنسی نجات داد

گاهی اوقات ارتودنسی نمی تواند دندان های نهفته را درمان کند. ممکن است زمان خیلی زیادی از نهفتگی دندان گذشته باشد و دندان آسیب دیده باشد یا هیچ گزینه قابل انجام دیگری غیر از کشیدن وجود نداشته باشد.

متأسفانه، برخی از دندان های نهفته دچار آنکیلوز نیز می شوند (دندان در استخوان گیر کرده و حتی پس از فرایند اکسپوز نیز حرکت نخواهد کرد). این دندان ها متأسفانه نیاز به کشیده شدن دارند. تشخیص انکیلوز بهتر است با اعمال جابجایی روی دندان های نهفته با بریس ها تعیین شود. خطرات این همجوشی این دندان های نیش نهفته قرار می گیرند، با بالا رفتن سن افزایش پیدا می کند.

برای افرادی که قبلاً درمان خود با بریس ها را به پایان رسانده اند و دندان های عقل خود را کشیده اند، باید به طور مرتب به دندانپزشک خود مراجعه کنند تا اطمینان حاصل کنند که دندان ها نهفته قرار نیستند و یا با رویش خود باعث فشردگی بیش از حد نخواهند شد.

آنچه باید در مورد ریتینر هاولی بدانید!

ریتینر یا نگهدارنده هاولی Hawley retainer یکی از انواع نگهدارنده های ارتودنسی است که در آن از ترکیبی از یک صفحه (پلیت) سخت پلاستیکی یا آکریلیک استفاده شده است که یک سیم فلزی نازک به آن متصل شده است. ریتینر بر اساس دهان شما قالب گیری می شود تا به راحتی روی سقف دهان شما قرار گیرد و سیم در جلوی دندان های فک بالای شما قرار بگیرد.

ریتینر از نتایج مراقبت های ارتودنسی شما محافظت می کند و از لغزش دندان های شما به موقعیت های قبلی خود جلوگیری می کند. ریتینر هاولی باید تا پایان عمر هر شب استفاده شود، تا لبخند سالم شما تا زمانی که امکان دارد حفظ شود. آن را می توان پس از درمان با بریس یا الاینرهای شفاف مانند اینویزیلاین استفاده کرد.

ریتینرهای هاولی ابزارهای نگهدارنده اصلی هستند، اما طرح های جدیدی در چند دهه اخیر ظاهر شده اند، از جمله ریتینرهای پلاستیکی شفاف متحرک مانند ریتینرهای Essix وVivera . گرچه محبوب ریتینرهای شفاف رو به افزایش است، اما ریتینر هاولی همچنان یکی از متداول ترین و مؤثرترین ابزارهای نگهدارنده است که توسط ارتودنتیست ها استفاده می شود و بیماران آنها را ترجیح می دهند.

بر اساس مطالعه اخیر مؤسسه ملی بهداشت، ۹۰ درصد از متخصصان ارتودنسی، ریتینرهای هاولی را برای استفاده در قوس دندانی بالا ترجیح می دهند. استفاده از ریتینر هاولی آسان است، پوشیدن آن راحت است و تا زمانی که طبق دستورالعمل استفاده شود، در محافظت از نتایج درمان لبخند شما بسیار موثر است.

مزایا و معایب ریتینر هاولی

ریتینر هاولی مزایای متعددی دارد:

 • آنها به راحتی قالب دهان بیمار می شوند.
 • در صورت لزوم، به مرور زمان قابل تنظیم هستند.
 • رنگ پلیت (صفحه) را می توان به صورت سفارشی بر اساس سلیقه فرد انتخاب کرد.
 • مواد محکم با دوام هستند و به سختی آسیب می بینند.
 • به راحتی قابل پاکسازی است.
 • برای پاکسازی و مراقبت به راحتی قابل جدا شدن است.
 • هیچ محدودیت غذایی وجود ندارد: ریتینر را برای تمام وعده های غذایی و نوشیدنی از دهان خارج کنید.

از جمله معایب ریتینر هاولی عبارتند از:

 • بیشتر از سایر ریتینرها جلب توجه می کنند (سیم در جلوی دهان قرار می گیرد).
 • صفحه پلاستیکی می تواند ناراحت کننده باشد
 • ممکن است در صحبت کردن مشکل ایجاد کند
 • ابزار حجیم تر ممکن است باعث تحریک لب ها، لثه ها یا زبان شود.
 • اگر به درستی تمیز نشود، ممکن است باکتری ها رشد کنند.
 • اگر به درستی و به طور منظم استفاده نشود، ممکن است دندان ها جابجا شوند.
 • به تعهد خاصی در استفاده از آنها نیاز است.
 • ابزار متحرک ممکن است بشکند، گم شود یا آسیب ببیند.

به این دلایل، برخی از بیماران ممکن است شکل دیگری از ریتینرها را ترجیح دهند.

قیمت ریتینر هاولی معمولاً شامل هزینه لازم برای ارسال قالب ها به یک مرکز تولید و طراحی ریتینر برای دهان شما و ارسال مجدد به مطب می باشد. به طور کلی، ریتینرهای هاولی گران تر از ریتینرهای پلاستیکی شفاف Essix  هستند، اما یک ریتینر هاولی به گونه ای طراحی شده است که سال ها با دوام تر از ریتینرهای پلاستیکی Essix باشد.

ریتینر هاولی

ریتینر هاولی

ریتینر هاولی چه رنگی است؟

ریتینر هاولی در رنگ های بسیار متنوعی وجود دارد و حتی آنها را می‌توان با طرح های با مزه مانند هندوانه، رنگ کراوات یا ستاره ها و راه راه چاپ کرد. قسمت رنگی ریتینر صفحه سخت پلاستیکی یا آکریلیکی است که روی سقف دهان قرار می گیرد که سیم های فلزی به آن متصل هستند که ریتینر را به خوبی در جای خود نگه می دارند. مواد آکریلیک یا پلاستیک را می‌توان تقریباً به هر رنگی ساخت و به شما این امکان را می دهد تا انتخاب های متنوع زیادی داشته باشید تا ریتینر ویژه خود را داشته باشید.

از آنجا که ریتینر روی سقف دهان قرار می گیرد، کاملاً پشت دندان ها پنهان می شود: به این معنا که می توانید رنگ روشن و با مزه ای را برای نگهدارنده خود انتخاب کنید، بدون اینکه نگران باشید که کسی آن را ببیند.

برای جلوگیری از تغییر رنگ ریتینر خود، از انتخاب رنگ های خیلی روشن مانند سفید یا خاکستری اجتناب کنید: رنگ های جواهر روشن مانند قرمز و آبی برای مدت زمان طولانی در شرایط خوبی باقی می مانند. اگر ریتینر شما شکست، پلیت باید دوباره ساخته شود و شما می توانید رنگ یا طرح جدیدی را انتخاب کنید.

رنگ مورد علاقه خود یا فصل مورد علاقه خود را برای الهام بخشیدن به انتخاب رنگ خود انتخاب کنید. همچنین ممکن است در مطب ارتودنتیست شما مجموعه ای از طرح ها به شما ارائه شوند که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، مانند گل ها، گربه ها یا تجهیزات ورزشی. از ارتودنتیست خود بپرسید چه گزینه هایی برای رنگ ها و طرح های ریتینر هاولی وجود دارند.

ریتینر هاولی

ریتینر هاولی

چگونه می توان نگهدارنده هاولی را پاکسازی کرد؟

برای آنکه ریتینر هاولی عملکرد مؤثری داشته باشد، تمیز نگه داشتن و نگهداری صحیح آن در مواقعی که استفاده نمی شود بسیار مهم است.

ریتینر هاولی خود را هر شب استفاده کنید و قبل از قرار دادن آن در طول روز در محفظه مخصوص آن، آن را کاملاً تمیز کنید. برای تمیز کردن، آن را از دهان خود خارج کنید و تمام سطوح آن را به آرامی با مسواک و آب گرم، مسواک بزنید. خمیر دندان استفاده نکنید: زیرا می تواند به پلاستیک موجود در ریتینر آسیب برساند.

برای گاهگاهی پاکسازی عمیق تر، می توانید ریتینر را چند ساعت در جوش شیرین و آب غوطه ور کنید. این کار را هر شب انجام ندهید – زیرا به مرور زمان می تواند به سیم فلزی آسیب برساند- اما غوطه ور کردن ریتینر در طول شب یک یا دو مرتبه در ماه باعث تمیز شدن کامل ابزار می شود. برای جلوگیری از رشد باکتری ها می توانید محفظه نگهداری را نیز غوطه ور کنید. اطمینان حاصل کنید که نگهدارنده خود را، قبل از قرار دادن دوباره داخل دهان یا در محفظه نگهداری، با آب بشویید؛ همین کار را برای محفظه نگهداری نیز انجام دهید.

آیا ریتینر هاولی می تواند دندان ها را حرکت دهد؟

ریتینر هاولی برای حرکت دادن دندان ها طراحی نشده است. بلکه برای محافظت از نتایج بدست آمده از مراقبت های ارتودنسی شما، چه با بریس ها یا الاینرهای شفاف، استفاده می شوند. بدون ریتینر، دندان های شما به طور طبیعی شروع به بازگشت به موقعیت اولیه خود می کنند، بنابراین استفاده منظم از ریتینر این جابجایی را متوقف می کند و بایت سالم و لبخند زیبا را در جای خود حفظ می کند. گرچه برخی جابجایی‌های جزئی با قرار گیری دندان ها در جای خود طبیعی است، استفاده منظم از ریتینر مانع جابجایی دندان ها و خارج شدن آنها از راستای خود می شود و درمان بیشتر نیاز خواهد بود.

اگر از استفاده از ریتینر غفلت کرده اید و دندان های شما جابجا شده اند، استفاده از ریتینر دندان های شما را به موقعیت مناسب خود بر نمی گرداند. ممکن است یک دور دیگر مراقبت ارتودنسی نیاز داشته باشید تا به جابجایی که اتفاق افتاده است بپردازید. برای جلوگیری از هزینه، دردسر و زمان مراقبت ارتودنسی نوبت دوم، با استفاده هر شب از ریتینر هاولی، از لغزش دندان ها جلوگیری  کنید.

مقایسه ریتینر هاولی و ریتینر شفاف

اینکه کدام ریتینر برای شما مناسب است به سلیقه یا نیازهای شما بستگی دارد. هم ریتینرهای هاولی و هم ریتینرهای شفاف راه های موثری برای محافظت از تأثیرات درمان ارتودنسی شما هستند: در واقع، یک مطالعه اخیر NIH نشان داد که آنها به طور متوسط اثربخشی آنها در حفظ نتایج مراقبت ارتودنسی یکسان است.

موادماندگاریهزینهاثرگذاریجلب توجهنقاط قوتنقاط ضعف
ریتینر هاولیفلز و اکریلیک یا پلاستیک سخت

 

۵ تا ۱۰ سال یا بیشتر

 

۳۵۰ دلار ۶۰۰ دلار برای یک دست

 

بسیار مؤثر

 

بالا

 

·   مواد محکم و طراحی بادوام: به گونه ای ساخته شده تا سال ها دوام داشته باشد.

·   تنظیم و تعمیر ساده تر.

·   گزینه های رنگ متعدد برای طراحی شخصی

·   طراحی متحرک

·   بدون محدودیت غذایی زیرا ابزار برای صرف وعده های غذایی برداشته می شود

·   پاکسازی و غوطه ور کردن آسان

·   طراحی با دوام آن در طول زمان مقرون به صرفه است

 

·   سیم ها یا پلاستیک ممکن است باعث تحریک لثه ها، لب ها یا زبان شوند

·   بیشتر قابل مشاهده است: سیم های فلزی از روی دندان های جلو عبور می کنند.

·   ابزار حجیم تر ممکن است باعث بروز اختلال در گفتار شود.

ریتینرهای متحرک شفاف

 

پلاستیک شفاف و انعطاف پذیر

 

۱۵ سال

 

۱۵۰ دلار ۳۰۰ دلار برای یک دست

 

بسیار مؤثر

 

پایین

 

·   ریتینرهای شفاف ظریف و تقریباً نامرئی هستند.

·   مشکل گیر کردن غذا در ریتینر وجود ندارد.

·   به آسانی تمیز می شود.

·   کپی کردن و ساخت چندین دست در یک زمان آسان است.

·   بی خطر، تناسب عالی، باعث می شود اثربخشی در حفظ نتایج ارتودنسی فراهم شود.

· اگر آسیب ببینند، تعمیر آنها دشوارتر است- به احتمال زیاد نیاز به تعویض خواهند داشت.

· ممکن است هر سال، یا در صورت جابجایی دندان ها، نیاز به تعویض داشته باشند.

· می تواند باعث تولید بزاق بیشتر شود.

· اگر ریتینر ها تمیز نشوند، باکتری ها می توانند روی آنها رشد کنند.

رتینر هاولی چه مدت باید استفاده شود؟

ریتینرها باید “تمام عمر هر شب” استفاده شوند: در سال نخست آنها را به طور منظم تر استفاده می کنید، اما در نهایت، ارتودنتیست به شما دستور خواهد داد که هر شب یا چند شب یک مرتبه، تا زمانی که می‌توانید- در حالت ایده‌آل، برای همیشه- از ریتینر خود استفاده کنید. این کار دندان های شما را در موقعیت مناسب خود نگه خواهد داشت و از برگشت آنها به حالت قبلی و نامناسب خود جلوگیری می کند.

طی نخستین سال پس از اتمام درمان ارتودنسی، ریتینر هاولی خود را به طور تمام وقت، روز و شب استفاده خواهید کرد و برای صرف وعده های غذایی و برای مسواک زدن دندان ها و تمیز کردن ریتینر، آن را بیرون می آویرد. این یک دوره مهم از مرحله حفظ است که در آن دندان های شما با برداشتن بریس ها سازگار می شوند، اما همچنان برای جلوگیری از جابجایی، نیاز به حمایت دارند.

بعد از حدود یک سال، به استفاده از ریتینرها را می توانید برای یک سال دیگر، به شب ها تغییر دهید. وقتی که این فرآیند کامل شد، می توانید ریتینرهای خود را یک شب در میان و برای همیشه استفاده کنید.

ریتینر هاولی

ریتینر هاولی

آیا ریتینر هاولی به راحتی می شکند؟

ریتینرهای هاولی با دوام هستند و به گونه ای طراحی شده اند که در دهان محکم باشند. با این حال، حوادثی اتفاق می افتند و ریتینرها اغلب می شکنند– به همین دلیل مهم است که از ریتینر خود به درستی مراقبت کنید، وقتی آن را بیرون می‌آورید، در یک محفظه نگهداری کنید تا گم یا شکسته نشود– یا سگ خانگی شما آن را نخورد، که یک مشکل بسیار رایج با نگهدارنده های هاولی است!

ریتینر هاولی چقدر دوام دارد؟

ریتینرهای هاولی محکم هستند و به گونه ای طراحی شده اند که سال ها دوام داشته باشند: آنها به گونه ای ساخته شده اند که چندین سال عمر کنند. مهم است که به درستی از ریتینر خود مراقبت کنید تا از شکستن، گم شدن یا کثیف شدن آن جلوگیری کنید. حتی ریتینری که به خوبی از آن نگهداری شده است نیاز به تعویض خواهد داشت، با این حال: پس از چندین سال، باید برای تهیه یک ریتینر هاولی جدید به ارتودنتیست مراجعه کنید.

ریتینر هاولی چقدر راحت هستند؟

به نظر اکثر افراد، استفاده از ریتینر هاولی راحت و آسان است، مخصوصاً از آنجا که پس از سال نخست آنها را فقط شب ها استفاده می کنند، زمانی که باید تمام وقت استفاده شوند. با این حال، ابزار تا حدودی حجیم تر از ریتینرهای پلاستیکی شفاف است، و برخی بیماران این را ناراحت کننده می دانند: پلیت پلاستیکی می تواند سقف دهان را تحریک کند یا ممکن است سیم متصل به آن به درون لب ها یا لثه ها فرو برود. برای بیماران خاص، ریتینرهای شفاف Essix یا ریتینرهای دائمی که چسبیده می شوند ممکن است راحت تر باشند.

آیا ریتینر هاولی می تواند اوربایت را اصلاح کند؟

خیر، ریتینرها برای اصلاح هیچ یک از مشکلات ارتودنتیک، از جمله اوربایت، طراحی نشده اند. بلکه آنها پس از درمان با بریس ها یا الاینرهای شفاف، برای حفظ نتایج درمان و جلوگیری از جابجایی دندان ها به عقب استفاده می شوند.

اگر مشکل دندانی مانند اوربایت دارید، برای اصلاح آن به درمان تحت نظارت ارتودنتیست و به دنبال آن یک ریتینر نیاز خواهید داشت.

آیا با ریتینر هاولی می توان غذا خورد؟

ریتینر هاولی را بردارید و قبل از خوردن غذا به درستی آن را نگهداری کنید. ممکن است غذا در ریتینر گیر کرده و باعث ایجاد پلاک یا آسیب به ابزار شود. ریتینر خود را در محفظه ارائه شده نگهداری کنید، نه داخل دستمال، و حتماً قبل از قرار دادن مجدد آن، دهان و ریتینر را بشویید. هنگامی که ریتینر بیرون از دهان شما است، می توانید هر چیزی که دوست دارید بخورید و بنوشید: با ریتینر هاولی هیچ محدودیت غذایی وجود ندارد.

آیا با ریتینر هاولی می توان مایعات نوشید؟

با ریتینر هاولی می توانید آب بنوشید، اما اگر هر چیز دیگری می نوشید باید ریتینر را خارج کنید. آن را به درستی نگهداری کنید تا شکسته یا گم نشود، و قبل از قرار دادن مجدد آن، دهان و ریتینر خود را بشویید.

تفاوت های ارتودنسی کودکان و بزرگسالان

در گذشته بریس ها یا براکت های ارتودنسی صرفاً برای کودکان و نوجوانان استفاده می شدند. در طول سال ها، پیشرفت های پزشکی باعث محبوبیت بیشتر بریس ها بین افرد بزرگسال شده است. روند همراستا کردن دندان ها در کودکان و افراد بزرگسال شباهت های زیادی با یکدیگر دارند، اما تفاوت های اصلی نیز دارند.

رشد افراد بزرگسال متوقف شده است

تفاوت بزرگی که بین درمان ارتودنسی بزرگسالان و درمان ارتودنسی کودکان وجود دارد به این حقیقت مربوط می شود که، دندان ها و فک افراد بزرگسال به طور کامل رشد کرده اند در حالی که دندان ها و فک های کودکان هنوز در حال رشد هستند. از آنجا که رشد دهانی بیماران کم سن تر هنوز ادامه دارد، انجام کارهای صاف و یکدست کردن دندان ها و همراستا سازی فک های آنها راحت تر است. زمانی که آنها به بزرگسالی می رسند، استخوان های افراد بزرگسال سفت و سخت شده اند و بافت های اطراف دندان ها با موقعیت کنونی دندان ها هماهنگ شده اند. این مسائل، که تحت عنوان محدودیت های بیومکانیکال به آنها اشاره می شود باعث می شوند روند جابجا کردن دندان ها خیلی دشوارتر شود.

تفاوت ارتودنسی کودکان و بزرگسالان

تفاوت ارتودنسی کودکان و بزرگسالان

اصلاح اوربایت

مال اکلوژن، یا بایت مشکل دار، یکی از اصلی ترین دلایلی است که افراد به ارتودنتیست مراجعه می کنند. اگر فردی اوربایت داشته باشد، این شرایط می تواند به مرور زمان بدتر شود و باعث ساییدگی دندان ها شود. این وخیم تر شدن اوربایت باعث خواهد شد اصلاح آن نیز دشوارتر شود و تمرکز تنها روی این موضوع خواهد بود که بایت بیمار از نظر فانکشنال یا عملکردی مشکلی نداشته باشد. از سوی دیگر، کودکان، هنوز جوان و در حال رشد هستند، بنابراین با بالا رفتن سن دندان های آنها ساییده نمی شوند. یک ارتودنتیست می تواند مراقبت های خود را روی اصلاح بایت یا تنها ایجاد یک بایت فانکشنال متمرکز کند.

کشیدن دندان در گذشته

یکی از چالش های ارتودنسی برای افراد بزرگسال فرایندهای دندانی در گذشته هستند، مشکلی که کودکان کمتر با آن مواجه بوده اند. اگر یک فرد بزرگسال بخواهد تحت درمان ارتودنسی قرار بگیرد، و در گذشته دندان کشیده است، فرد بزرگسال نیاز خواهد داشت تحت فرایندهای دیگری مانند افزودن استخوان مصنوعی به منطقه ای قرار گیرد که قصد اصلاح دندان های آن را دارد.

کودکانی که می خواهند تحت درمان ارتودنسی قرار بگیرند، عموماً چنین مشکلی را ندارند. زیرا آنها جوان تر هستند بنابراین در طول عمر خود تحت درمان های کمتری قرار گرفته اند، بعلاوه، کودکان در حال تجربه کردن رشد دندان ها و فک ها هستند، که باعث می شود آنها گزینه هایی ایده آل برای درمان ارتودنسی باشند زیرا جابجایی و تنظیم کردن دندان های آنها در مقایسه با افراد بزرگسال نسبتاً ساده خواهد بود.

تفاوت ارتودنسی کودکان و بزرگسالان

تفاوت ارتودنسی کودکان و بزرگسالان

زیبایی

یکی از دلایل اصلی که چرا بسیاری از افراد از دریافت بریس های ارتودنسی سر باز می زند این است که آنها از اینکه چگونه به نظر برسند هراس دارند. برای افراد بزرگسال، ترس آنها اغلب از نگرش دیگران نسبت به آنها با داشتن بریس ها، در دنیای تجارت است. خواه یک ملاقات با مشتریان یا سایر افراد در دفتر کار باشد، آنها می ترسند از داشتن بریس های سنتی فلزی خجالت بکشند. گاهی اوقات، این ترس آنها را ترغیب می کند به فکر استفاده از نمونه های مدرن تر بریس ها باشند که می توانند تأثیر کمتری روی ظاهر دندان ها در طول درمان داشته باشند.

ممکن است منصرف کردن افراد بزرگسال از این تصمیم دشوار، یا حتی غیر ممکن باشد، اما در مورد کودکان اینطور نیست. جنبه های سفارشی و قابل تنظیم بریس ها، مانند بندهای رنگی، می تواند باعث شود بریس ها برای کودکان با مزه باشند. و از آنجا که ارتودنسی بین کودکان رایج تر است، ممکن است آنها با دانستن اینکه تعداد زیادی از افراد هم سن و سال آنها تجربه مشابهی داشته اند یا در حال گذراندن آن هستند، بیشتر بریس ها را بپذیرند.

تحلیل ریشه و اختلالات مفصل فکی گیجگاهی

آسیب پذیری های خاصی وجود دارند که به سادگی افراد بزرگسال بیشتر از کودکان احتمال دارد که آنها را تجربه کنند، که باعث می شود استفاده از بریس ها برای آنها چالش برانگیزتر باشد. یکی از این آسیب پذیری ها تحلیل ریشه دندان است. بر اساس عواملی مانند سوابق خانوادگی و عادات دهانی، تحلیل ریشه زمانی است که بدن ریشه دندان ها را دوباره جذب می کند و آن را بدون تکیه گاه مناسب رها می کند.

آسیب پذیری دیگر افراد بزرگسال این است که آنها بیشتر در معرض خطر داشتن اختلالات مفل فکی گیجگاهی (TMD) قرار دارند. بیمارانی که اختلال مفصل فکی گیجگاهی دارند با فک و مفاصل فک خود مشکل دارند. همان بخش هایی که فرایند جویدن و حرکات فک را کنترل می کنند. اختلالات مفصل فکی گیجگاهی می توانند درمان ارتودنسی را به یک چالش بزرگتر تبدیل کنند. اما کمتر احتمال دارد که کودکان اختلال مفصل فکی گیجگاهی داشته باشند، که این نیز به مزایای ارتودنسی در کودکی می افزاید.

گرچه ممکن است افراد بزرگسال و کودکان درمان ارتودنسی را به دلیل شرایط مشابه دریافت کنند، و گرچه ممکن است درمان های آنها شباهت زیادی با یکدیگر داشته باشند، تفاوت هایی بین این دو وجود دارد که اساساً شامل چالش هایی برای درمان ارتودنسی در افراد بزرگسال می شود. اما به این معنا نیست که درمان ارتودنسی برای افراد بزرگسال یک گزینه مناسب محسوب نمی شود. بلکه به سادگی به این معنا است که روند انجام آن در دوران کودکی می تواند ساده تر باشد. اگر شما نیز به فکر درمان ارتودنسی هستید، تعلل نکنید و هر چه زودتر برای آغاز درمان اقدام کنید.

مشکلات سینوسی و ارتباط آن با ارتودنسی

آنچه باید در مورد سینوزیت بدانید

سینوزیت یک بیماری بسیار شایع است، که میلیون ها نفر را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده است. این بیماری می تواند فضای داخل استخوان جمجمه را تحت تأثیر قرار دهد، که سینوس های پارانازال، یا سینوس های بالای بینی نامیده می شوند، و تحت شرایط سالم پر از هوا هستند. التهاب یا عفونت در مخاط سینوس ها می تواند باعث شود آنها با مایعی مسدود و پر شوند، که باعث بروز سینوزیت می شود.

سرماخوردگی ها و آلرژی ها می توانند باعث بروز سینوزیت حاد شوند، که معمولاً به صورت خود به خود برطرف می شود. برخی از متخصصان امر سلامتی معتقدند که عامل بروز سینوزیت حاد می تواند داخل دهان باشد. سینوس ماگزیلاری درست بالای ریشه های دندان ها در فک بالا واقع شده است، بنابراین، عفونت در این ناحیه (مانند بیماری لثه، آبسه، و کاشت ایمپلنت) می تواند به سینوس ها منتشر شود. عامل تشدید کننده احتمالی دیگر برای سینوزیت مشکلات بایت است، که می تواند تنفس و سینوزیت را تحت تأثیر قرار دهد.

از جمله شایع ترین علائم مشکلات سینوس عبارتند از: سر درد، درد در ناحیه صورت، فشار، احتقان بینی، آبریزش بینی، التهاب، و تب.

درمان مشکلات سینوس با ارتودنسی

درمان مشکلات سینوس با ارتودنسی

چگونه مشکلات بایت می توانند با سینوزیت ارتباط داشته باشند؟

شکل دهان، دندان ها، و فک ها می توانند روی تنفس تأثیر بگذارند. برای مثال، قوس های دندانی باریک با تنگی حفره های بینی همراه هستند، که باعث می شوند تنفس از راه بینی دشوارتر شود. وقتی تنفس از راه بینی مؤثر نباشد، تنفس از راه دهان به افزایش میزان اکسیژن استنشاق شده کمک می کند. شکل سینوس ها، از شکل فک بالا تبعیت می کند؛ بنابراین، یک قوس دندانی باریک با فشردگی سینوس ها نیز همراه است، که یک ریسک فاکتور برای بروز سینوزیت است.

تنفس از راه بینی می تواند آلرژن های احتمالی و ذرات هوا که می توانند موجب بروز عفونت داخل سوراخ های بینی شوند را فیلتر کند. از آنجا که این فیلتر کردن برای تنفس از راه دهان وجود ندارد، خطر آلرژی ها، عفونت ها، و سینوزیت ها را افزایش می دهد. در حقیقت، تنفس از راه دهان منجر به بروز مشکلات متعددی می شود، از جمله بهداشت و سلامت نامناسب دهانی، دهیدراته شدن (کم آبی)، بد خواب شدن، خستگی، کاهش سلامت عمومی.

بعلاوه، قوس های دندانی باریک و دیگر مشکلات بایت می توانند منجر به عدم وجود فضا برای زبان شود، که منجر به قرار گیری آن در موقعیتی عقب تر خواهد شد، که در نهایت باعث مسدود شدن مجرای تنفسی خواهد شد. این می تواند منجر به عدم توانایی درست نفس کشیدن شود و در نهایت باعث بروز آپنه انسدادی خواب خواهد شد، شرایطی جدی که در آن، طی خواب شبانه، تنفس پیوسته قطع می شود. برای سهولت ورود هوا از راه دهان، زبان در موقعیت پایین تری قرار می گیرد. به مرور زمان، این می تواند باعث شود زبان باریک تر شود، همینطور فک بالا و حفره بینی، که باعث خواهد شد تنفس از راه بینی چالش برانگیزتر شود. این چرخه معیوب تنفس از راه دهان می تواند برای سلامت دهان و نیز سلامت عمومی مخرب باشد و با مشکلات سینوسی مزمن ارتباط داشته باشد.

درمان مشکلات سینوس با ارتودنسی

درمان مشکلات سینوس با ارتودنسی

ارتودنسی می تواند مشکلات سینوسی را بهبود دهد

درمان ارتودنسی، علاوه بر بهبود ظاهر لبخند شما، می تواند سلامت عمومی شما را نیز بهبود دهد، زیرا ارتباط مستقیمی وجود دارد بین فک ها، دندان ها، و مجرای تنفسی.

گرچه اغلب ابزارهای اتودنسی با هدف اصلاح نحوه قرار گیری دندان ها استفاده می شوند، اما آنها می توانند در کاهش مشکلات حلق نیز نقش ایفا کنند. مشکلات شایعی که مانع تنفس عادی افراد از راه بینی می شوند، می توانند با مراقبت های ارتودنسی کاهش داده یا حتی حذف شوند.

بایت مشکل دار می تواند روی نواحی و شرایط مختلف در بدن تأثیر بگذارد، بنابراین، اصلاح مشکلات بایت از طریق درمان ارتودنسی می تواند درد و دیگر علائم این شرایط مزمن، از جمله مشکلات سینوسی را مرتفع سازد.

برای این هدف، ارتودنتیست ابتدا نگاهی به تصاویر گرفته شده می اندازد، سپس سعی می کند مجرای بینی را بییند. بعلاوه، نسبت اندازه مجرای نازوفارینکس به لوزه ها را بررسی خواهد کرد. ممکن است انسداد مربوط به پایین قرار گرفتن زبان به دلیل باریک بودن قوس دندانی و با هدف ایجاد فضای بیشتر برای تنفس باشد.

قوس های دندانی باریک می توانند گسترده شوند، دندان ها و فک ها می توانند به تناسب و ارتباط بهتری برسند تا فضای بیشتری داخل دهان، در حفره بینی و سینوس ها، خلق شود، و مشکلات سینوسی کاهش یابند.

اگر دندان هایی وجود دارند که به سینوس ها خیلی نزدیک هستند، آنها می توانند رو به پایین لغزانده شوند تا وضعیت سینوس ها بهبود پیدا کند.

مردم معمولاً تصور می کنند که ارتودنسی تنها برای نوجوانان کاربرد دارد، اما این واقعیت ندارد. گزینه برای اصلاح دندان ها با استفاده از درمان با الاینرهای شفاف (مانند اینویزیلاین) به خوبی مناسب افراد بزرگسال است، زیرا زندگی روزمره آنها را تحت تأثیر قرار نمی دهد. با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری، تری های پلاستیکی به صورت سفارشی ساخته می شوند و به صورت سه بعدی چاپ می شوند، و هر دست آنها به مدت ۳ هفته باید استفاده شود، و سپس دست جدید باید جایگزین دست قدیمی شود. بنابراین، دندان ها به آرامی به جای بهتری آورده می شوند.

اگر شما یا یکی از عزیزانتان از سینوزیت مزمن رنج می برید یا در طول روز یا شب، در نفس کشیدن مشکل دارید، از دندانپزشک خود در مورد علل احتمالی دندانی بروز این مشکل سؤال بپرسید و اجازه دهید بایت شما بررسی شود.

آیا افراد معروف از درمان ارتودنسی استفاده می کنند؟

شما وقتی به افراد معروف و شناخته شده فکر می کنید، اغلب به یاد درخشش فرش قرمز می افتید، بنابراین امکان ندارد که به بریس ها به عنوان زیورآلات شناخته شده برای ستاره ها فکر کنید. اما چهره های مشهور با بریس ها نیز متداول تر از چیزی هستند که شما فکرش را بکنید! بسیاری از هنرمندان مورد علاقه شما از مزایای بریس های سنتی یا اینویزیلاین ها برای آماده کردن لبخند خود برای فتوشات های زیبا استفاده کرده اند و آنها ۴۵ درصد از نوجوانانی را تشکیل می دهند که از بریس ها استفاده می کنند.

در این پست می خواهیم تعدادی از این افراد معروف را به شما معرفی کنیم که از بریس ها استفاده کرده اند، تا بیشتر با درمان هایی که آنها انتخاب می کنند آشنا شوید.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

اما واتسون Emma Watson

ستاره معروف مجموعه فیلم های هری پاتر تنها با چرخاندن یک چوب جادویی صاحب آن لبخند زیبا و جذاب نشده است. او زمانی که ۱۴ ساله بود به مدت ۴ ماه از بریس های سنتی استفاده کرد و گفته است تصمیم به استفاده از این بریس ها گرفته است زیرا یک لبخند برای یک زندگی است. اما او تنها یکی از هنرمندان زن است که از بریس ها استفاده کرده اند.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

داکوتا فانینگ Dakota Fanning

داکوتا جلوی دوربین بزرگ شده است، بنابراین می توانستیم روند درمان ارتودنسی او را ببینیم. او در مصاحبه های مختلف طی سالها توضیح داده بود که بدن او فاقد آنزیمی است که باعث می شود ریشه دندان های شیری تحلیل بروند و در نهایت بیفتند. به همین دلیل، دندان های شیری او به صورت خود به خود نیفتاده اند، بنابراین هر دندانی که قرار بوده است بیفتد باید کشیده میشده است. او یکی از بازیگرانی است که از بریس ها استفاده کرده است و باید تحت درمان های خیلی طولانی مدت و پیچیده قرار می گرفته است. او درمان کاملی داشته است- از اکسپندر و هدگیر گرفته تا بریس ها و ریتینرها- اما همه آن روزها سپری شده اند و اکنون او صاحب لبخندی زیبا است که ارزش آن تلاش را داشته است.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

گون استفانی Gwen Stefani

او صدا و چهره خوبی دارد! گون همیشه برای حس الکتریکی بودن که القاء می کند شناخته شده بوده است، و آن هم به دلیل یک دوره کوتاه استفاده از یک دست کامل بریس های فلزی سنتی در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یک زیورآلات بوده است. ممکن است وی هرگز برای صاف کردن دندان های خود نیازی به آنها نداشته است، اما اکثر ما عاشق او هستیم زیرا متال را به یک سبک شناخته شده تبدیل کرد.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

جیدن اسمیت Jaden Smith

 این کودک کاراته باز وقتی در ۱۱ سالگی با یک دست بریس سنتی در مجامع عمومی ظاهر شد، تینسلتون را روشن کرد و از آنجایی که شما همیشه مجبور هستید آنچه برادر بزرگ شما استفاده کرده است را استفاده کنید، خواهر کوچکتر او ویلو Willow وقتی به ۱۲ سالگی رسید بریس های سنتی او را دریافت کرد. این دو فرد معروف با بریس ها به هیچ عنوان از درمان ارتودنسی خود خجالت نکشیده اند، درمانی که انجام شد و موفقیت آن واقعیت داشت.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

آریل وینتر Ariel Winter

آریل در فیلم خانواده مدرن نقش الکس دانفی، یک دختر فوق العاده باهوش را بازی می کند، و طی فصل دون این فیلم او در زندگی واقعی خود بریس های ارتودنسی را دریافت کرده بود. آنها با شخصیتی که نقش آن را ایفا می کرد کاملاً همخوانی داشتند و حتی به آریل کمک کردند راحت تر درمان خود را بپذیرد! در یک مصاحبه گفته بود “خیلی با مزه است عینک داشته باشی؛ خیلی بامزه است بریس داشته باشی. من خودم بریس داشتم و تا حدی اونا رو دوست داشتم. اوه مامان من بریس دارم، دوسشون ندارم؛ و در نهایت عاشقشون شدم. راستشو بخواید اکثر دخترای نوجوون در دنیا بریس داشتن. می خوام اونا رو با آغوش باز بپذیرم”.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

چلسی کلینتون Chelsea Clinton

گرچه “دختر اول” سابق اکنون یک حرفه ای آماده است، ما می توانیم او را نیز به عنوان نمونه عالی از افراد مشهور با بریس ها به خاطر بیاوریم. او مدتی را در کاخ سفید با بریس های سنتی سپری کرد. اگر لبخند با اعتماد به نفس فعلی او مورد توجه است، ارتودنسی درمانی است که خدمت بزرگی به او کرده است.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

جاستین بیبر Justin Bieber

او در اوج روزهای جوانی روی بریس های اینویزیلاین سرمایه گذاری کرد و حتی یک ویدئو برای نشان دادن آنها گذاشت. اینویزیلاین های نامرئی نه تنها انتخابی فوق العاده برای افراد مشهور بلکه برای همه افراد هستند! جاستین حدوداً یک سال به صورت روزانه آنها را استفاده کرد و تنها برای غذا خوردن و تمیز کردن دندان های خود آنها را از دهان بیرون می آورد. وقتی لبخند زیبای مشهور او چشمک می رند، نتایج گویای همه چیز هستند.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

کندال جنر Kendall Jenner

کندال داستان هشدار دهنده ما در این مقاله است. او در ۱۳ سالگی بریس های فلزی سنتی را دریافت کرد اما اعتراف می کند که به طور مرتب از ریتینر خود استفاده نمی کرده است. او در ۱۶ سالگی تصمیم گرفت بریس های اینویزیلاین را امتحان کند، و با توجه به لبخند زیبای فعلی او مشخص است که آنها برای او مؤثر بوده اند.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

کلوئی کارداشیان Khloe Kardashian

کلویی خواهر بزرگتر کندال به جمع افراد مشهور با بریس ها می پیوندد. او در اواخر ۲۰ سالگی بریس های اینویزیلاین را انتخاب کرد. او قبلاً لبخند درخشانی داشت اما می خواست فراتر برود و به خاطر لبخند خود در کانون توجهات قرار بگیرد. او تنها چند ماه ابزارهای سفارشی درمان خود را استفاده کرد و به گفته دندانپزشک او لبخند او از ۵/۹ به ۱۲ رسیده است.

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

ارتودنسی در افراد مشهور و بازیگران

کیت میدلتون Kate Middleton

دوشس کمبریج نیز از جمله افراد مشهوری است که از بریس های ارتودنسی استفاده کرده است. او حتی قبل از ازدواج با شاهزاده ویلیام نیز یک شاهزاده خانم بود و می تواند از اینویزیلاین به دلیل اهداء کردن بخشی از این زیبایی به او تشکر کند. کیت برای درمان خود از یک ارتودنتیست فرانسوی کمک گرفت. او با دریافت بریس های پشت دندانی و حدود شش ماه استفاده از آنها قبل از آن روز بزرگ این زوج، صاحب لبخندی شد که در روز ازدواجش با افتخار با آن قدم برمی داشت.

خوشبختانه، شما مجبور نیستید وارث تاج و تخت باشید تا از بتوانید از این درمان سلطنتی برخوردار شوید. افراد مشهور تنها کسانی نیستند که از بریس های ارتودنسی استفاده می کنند، شما نیز می توانید یکی از افراد خوش شانسی باشید که صاحب لبخندی درخشان می شوند.

چرا درمان ارتودنسی با شکست مواجه می شود؟

گرچه بسیار نادر است، اما گاهی اوقات درمان ارتودنسی بر اساس انتظارات بیمار پیش نمی رود و نتایج آن چیزی که مد نظر او بوده اند از آب در نمی آیند. ما در بسیاری از موارد با بیمارانی مواجه می شویم که در حالی برای درمان به ما مراجعه می کنند که قبلاً تحت درمان ارتودنسی قرار گرفته اند و مدعی هستند که درمان آنها با شکست مواجه شده است و آنطور که امیدوار بوده اند مؤثر نبوده است.

آیا واقعاً درمان ارتودنسی با شکست مواجه می شود؟

اصلاح دندان های کج یا بایت ناهمراستا نیاز به زمان، هزینه و تلاش جدی از سمت افرادی دارد که در آن مشارکت دارند. با توجه به اینکه لبخند یکی از اصلی ترین مشخصه های اصلی هر کسی است، آخرین کاری که می خواهید انجام دهید دست کشیدن از آن است یا نظاره گر شکست درمان ارتودنسی باشید. گرچه ممکن است بشنوید برخی افراد از نحوه پیشرفت درمان ارتودنسی خود شکایت دارند، اما حقیقت این است که تعداد بیمارانی که از نتایج درمان خود رضایت دارند بسیار بیشتر از تعداد افرادی است که شکست درمان را تجربه کرده اند.

این حقیقت که شما از قبل در مورد احتمال شکست درمان خود نگرانی دارید نشانه خوبی است که شما برنامه ریزی خواهید کرد تا نقش خود را به عنوان بیمار به خوبی ایفا کنید تا مطمئن شوید درمان به خوبی پیش می رود. می توانید با انتخاب یک ارتودنتیست معتبر و قابل اعتماد شروع کنید که بهترین خدمات را ارائه می دهد، تا مطمئن شوید که شما حتی یک روز و یک لحظه را هم از دست نمی دهید. علاوه بر این، می توانید راهنمایی که ارتودنتیست در اختیار شما قرار می دهد را بخوانید تا بدانید دقیقاً چرا درمان برخی افراد با شکست مواجه می شود، و در طول کل روند درمان صاف و یکدست کردن دندان ها چه کارهایی می توانید انجام دهید که به موفقیت آمیز بودن آن کمک خواهد کرد.

بازگشت ارتودنسی

بازگشت ارتودنسی

دلایل اصلی مواجه شدن درمان ارتودنسی با شکست

عدم مراجعه به یک مرکز یا ارتودنتیست مجرب و قابل اعتماد.

همه موارد ارتودنتیک شبیه به هم نیستند. برخی افراد موارد ساده ای دارند در حالی که نیاز است تنها مقدار اندکی جابجایی صورت بگیرد، و برخی دیگر مشکلات متعددی دارند. مهم است که بیماران ارتودنتیستی پیدا کنند که مهارت و تجربه مورد نیاز برای درمان مشکل آنها را داشته باشد. در غیر اینصورت، بیمار یا تحت درمان دندانپزشک خود قرار می گیرد یا ارتودنتیستی که شرایط لازم را ندارد.

گاهگاهی ما در مورد شکست درمان ارتودنسی برخی افراد با بریس ها چیزهایی می شنویم که همگی به یک دلیل مشترک اتفاق می افتند. اصلی ترین علت شکست درمان ارتودنسی این است که افراد با طرح درمان اشتباه شروع می کنند. این اشتباه زمانی بیشتر احتمال دارد رخ دهد که شما به دنبال دریافت خدمات درمان از پزشکی باشید که در این زمینه تخصص ندارد. لازم است اطمینان حاصل کنید فردی که می خواهد طرح درمان شما را آماده کند یک ارتودنتیست مجرب باشد. هر چیزی کمتر از این می تواند به این معنا باشد که شما دندان های خود را به خطر می اندازید.

بازگشت ارتودنسی

بازگشت ارتودنسی

عدم پیگیری دستور العمل های ارتودنتیست

همکاری و تعهد بیمار عامل دیگری است که می تواند روی نحوه عملکرد خوب درمان شما تأثیر بگذارد. وقتی شما برای نخستین مرتبه ابزارهای درمان را دریافت می کنید، اطلاعاتی نیز در مورد مراقبت از آنها به شما ارائه می شود. برای نمونه، ممکن است لازم باشد از خوردن غذاهای سفت و چسبناکی که می توانند باعث شکستن سیم های روی بریس های سنتی شوند پرهیز کنید. از آنجا که در صورت شکسته شدن براکت ها ممکن است نتوانید برای اصلاح آنها به ارتودنتیست مراجعه کنید، گذشتن از این قانون می تواند به معنای از دست دادن زمان ارزشمندی باشد که برای جابجا کردن دندان ها نیاز است.

عدم استفاده از الاستیک ها به اندازه ای که به شما توصیه شده است، دلیل دیگر عدم موفقیت درمان ارتودنسی است. با یک درمان کند، برخی بیماران ممکن است تمایلی به ادامه آن نداشته باشند و بخواهند قبل از حصول نتایج بریس ها را بردارند.

نامناسب بودن طرح درمان برای بیمار

بعلاوه در برخی موارد، یک درمان ممکن است به دلیل طراحی نامناسب از ابتدا با شکست مواجه شود. این در مورد افرادی صدق می کند که درمان آنها با قالب گیری نامناسب آغاز می شود که از آن برای ساخت ابزارهای ارتودنسی استفاده می شود. اسکنرهای سه بعدی ابزارهایی هستند که این احتمال را از بین می برند زیرا اطلاعات دقیقی در مورد موقعیت و شکل دندان های شما ارائه می دهند. علاوه بر این، ما متوجه شده ایم که اسکنرها در مقایسه با بتونه ها و تری های معمول برای بیماران راحت تر هستند.

عدم استفاده کافی از ریتینرها

بزرگ ترین شکایتی که بیمارانی که قبلاً تحت درمان ارتودنسی قرار گرفته اند دارند این است که دندان های آنها جابجا شده اند و به محل قبلی خود باز گشته اند و باز هم صاحب لبخندی با دندان های کج شده اند. آنها تصور می کنند درمان ارتودنسی ناموفقی داشته اند. در حالی که اینطور نیست. آنها از یک درمان موفق ارتودنسی به خوبی مراقبت نکرده اند. دلیل این اتفاق هم این است که آنها به اندازه کافی از ریتینرها استفاده نکرده اند. ممکن است بیش از یک سال طول بکشد تا دندان ها و لثه ها بتوانند پس از برداشته شدن بریس ها به جای جدید خود عادت کنند و در آنجا باقی بمانند. با این تجربه، ارتودنتیست ها توصیه می کنند ریتینرها برای مدت زمانی طولانی تر استفاده شوند یا یک سیم دائمی پشت دندان ها استفاده شود تا دندان ها را در جای صحیح خود حفظ کند.

بازگشت ارتودنسی

بازگشت ارتودنسی

انتظارات غیر واقعی

تعداد زیادی از بیماران از نتایج ارتودنسی خود شگفت زده و هیجان زده می شوند. آنها با برداشتن بریس های خود فکر می کنند نتایج آنها ارزش این همه تلاشی که طی درمان کرده اند را داشته است. اما برخی بیماران از درمان ارتودنسی خود انتظارات خیلی زیادی دارند.

درمان ارتودنسی می تواند دندان های شما را صاف و همراستا کند، بایت و گاهی اوقات شکل چهره و فک شما را تغییر دهد، اما این درمان می تواند مثلاً شکل دندان های شما را نیز تغییر دهد.

یک ارتودنتیست خوب با فناوری های درست و با استفاده از نرم افزار سه بعدی قادر خواهد بود به یک بیمار جدید نشان دهد دندان های او پس از درمان چگونه به نظر خواهند رسید. این الگو می تواند برای این منظور استفاده شود که نشان دهد دندان های همراستای بیما چگونه به نظر خواهند رسید و آیا هیچ محدودیتی وجود خواهد داشت یا خیر.

آیا ابزارهای ارتودنسی که به صورت اینترنتی خریداری می شوند کار می کنند؟

مراقبت های تخصصی برای حصول بهترین نتایج از درمان الزامی است. بریس هایی که به صورت اینترنتی خریداری و استفاده می شوند مسائل متعددی دارند که می توانند منجر به شکست در مواردی بیشتر از افرادی شوند که به صورت حضوری تحت درمان قرار می گیرند. اولاً تنها یک سری پرسش های سرسری و سطحی از شما پرسیده می شود و هیچ معاینه دقیقی انجام نمی شود. دوماً، شما وظیفه دارید بار دیگر قالب گیری را خودتان انجام دهید، که باز این هم شامل استفاده از بتونه است که وقتی خودتان آن را انجام می دهید می تواند بسیار ناخوشایند باشد که اغلب آثار لرزانی از دندان های شما روی آنها باقی می ماند.

آخر اینکه، بیماران به ندرت می دانند که بریس های خریداری شده به صورت اینترنتی تا زمانی که به خوبی در برنامه درمانی خود قرار نگیرند کار نمی کنند، و علت آن عدم مراجعات منظم برای تنظیم ابزار است. به بیان ساده تر، گرفتن عکس از دهان، یا استفاده از قالب ها، درمان ارتودنسی واقعی با اطلاعات کافی در مورد نحوه قرار گیری دندان های شما برای قضاوت معتبر در مورد روند درمان پس از آن ارائه نمی دهند.

چه افرادی بیشتر احتمال دارد شکست درمان را تجربه کنند؟

برخی عوامل خاص سبک زندگی هستند که روی افرادی که بیشتر در معرض خطر شکست درمان ارتودنسی قرار دارند بیشتر تأثیر می گذارد. کودکان و نوجوانان کم سن تر اغلب برای موفقیت آمیز بودن درمان خود نیاز به کمک دارند. برای مثال، والدین باید مایل باشند که آنها را با خود به جلسات مشاوره بیاورند، و ممکن است کودکان برای انجام کارهایی مانند درست مسواک زدن یا تعویض الاستیک ها نیاز به یادآوری داشته باشند.

به نظر می رسد نوجوانان کم سن تر و افراد بزرگسال جوان تر بهتر طرح درمان خود را دنبال کنند، اما اگر از نوع مراقبتی که دریافت می کنید، شما هنوز هم می توانید در معرض خطر شکست درمان قرار داشته باشید. ما سعی می کنیم بیشترین تلاش خود را بکنیم تا مطمئن شویم که شما همه گزینه های خود را قبل از آغاز درمان می شناسید. برای مثال، ممکن است اینویزیلاین را ترجیح دهید زیرا شما در مورد زیبایی نگران هستید.

بیماران چگونه می توانند از مشکلات سلامت دهان و دندان خود پیشگیری کنند؟

کارهای زیادی وجود دارند که می توانید انجام دهید تا بتوانید تمام تلاش خود را برای برنامه مراقبت های بهداشتی دهان و دندان بگذارید که برای رسیدن به موفقیت نیاز هستند. بریس ها می توانند منجر به بروز ناراحتی جزئی شوند، اما هرگز به جایی نخواهد رسید که نخواهید از تری های الاینر استفاده کنید یا یک جلسه مراجعه برای سفت کردن آنها را نادیده بگیرید.

طی جلسات بعدی، ارتودنتیست چه چیزهایی را بررسی می کند؟

یکی از مهم ترین دلایل برای مراجعه به یک متخصص برای درمان این است که آنها برای بررسی جابجایی دندان ها و همراستا شدن فک های شما زمان می گذارند. طی مراجعات بعدی، پزشک شما موقعیت دندان های شما را در مقایسه با آخرین مرتبه ای که مراجعه کرده اید بررسی می کند. اگر شما والدین یک کودک کم سن هستید، این به شما اطمینان می دهد که کودک شما به درستی از ریتینرها یا الاینرهای شفاف استفاده می کند. در صورت لزوم، آنها می توانند توصیه های لازم مانند استفاده از یک سری تری، بیشتر از زمانی که ابتدا برای شما تجویز شده است، را توصیه کنند.

آیا ارتودنتیست می تواند برای کمک به برطرف شدن مشکلات کارهای بیشتری انجام دهد؟

سرگرم کننده و مهیج کردن ریتینرها و بریس ها می تواند کمک کند بیماران تشویق شوند تعهد بیشتری به درمان خود داشته باشند تا احتمال شکست درمان کاهش پیدا کند. براکت های فلزی در اشکال با مزه، مانند ستاره و قلب، از جمله گزینه هایی هستند که ما برای کودکان و نوجوانان ارائه می دهیم تا باعث شود آنها تمایل بیشتری به مراقبت از لبخند تازه تزئین شده خود داشته باشند.علاوه بر این، ما گزینه هایی داریم که می توانند سرعت روند همراستا سازی دندان ها را افزایش دهند. مشاهده سریع تر نتایج یا اینکه قادر باشید از ابتدا تصویری از لبخند اصلاح شده خود در آینده مشاهده کنید، به شما کمک خواهد کرد دلایلی که چرا نیاز است به صورت فعال در موفقیت درمان خود نقش داشته باشید را به خاطر داشته باشید.

کمک ارتودنسی به درمان دندان های نهفته

دندان نهفته دندانی است که از خط لثه عبور نکرده باشد تا رشد کند و در جای خود قرار بگیرد. در عوض، این دندان داخل بافت لثه یا استخوان گیر می کند- یا نهفته باقی می ماند. این مشکل اگر درمان نشده باقی بماند، می تواند موجب بروز مشکلات دندانی و نگرانی های دیگر برای سلامتی شود.

علل مختلفی برای نهفته باقی ماندن دندان ها، و روش های متعددی برای درمان مشکل وجود دارد. این راهنما به شما کمک خواهد کرد درک کنید دندان نهفته چیست، چرا درمان این شرایط مهم است، و چگونه می توان انتظار داشت مراقبت های ارتودنتیک به درمان آن کمک کنند.

دندان نهفته چیست؟

نهفتگی دندان زمانی اتفاق می افتد که دندان ها قادر نیستند به تنهایی به درستی رشد کنند؛ یا اینکه چیزی مسیر آنها را مسدود کرده است- مثلاً عدم افتادن دندان های شیری- یا جای کافی برای همه دندان ها وجود ندارد. این باعث گیر کردن دندان ها می شود، گاهی اوقات تنها اندکی از دندان از خط لثه بیرون می زند، یا اصلاً از زیر لثه ها قابل مشاهده نیست.

برخی افراد ممکن است چندین دندان نهفته داشته باشند، در حالی که بقیه تنها یک دندان نهفته داشته باشند. این به علت نهفتگی دندان و نیز نحوه رشد آن بستگی دارد. یا اینکه، برخی افراد دندان شیری نهفته دارند، اما دندان های دائمی آنها به درستی رشد می کنند، یا بالعکس. همه اینها به دندان های منحصر بفرد شما بستگی دارد.

گرچه ممکن است دندان نهفته موجب بروز درد یا ناراحتی نشود، یا حتی ممکن است ندانید که آن دندان آنجاست- اما نظارت داشتن روی آن، و در برخی موارد، درمان کردن آن مهم است. این می تواند به معنای بیرون کشیدن آن و بردن آن به موقعیت صحیح، و یا کشیدن آن باشد.

دندان شیری نهفته

وقتی دندان شیری به صورت خود به خود نمی افتد، ممکن است زیر خط لثه پنهان یا نهفته باقی بماند و کشیدن آن نیاز به مداخله داشته باشد. این امر غیر معمول است اما در برخی موارد خاص، این دندان ها می توانند به طور سرسختانه از افتادن امتناع کنند، این امر بر دندان های دائمی که هیچ فضایی برای رشد مناسب ندارند تأثیر متقابل دارد و بنابراین یا می توانند نهفته شوند یا در زاویه ای مشکل دار رشد کند.

یک تصویر رادیوگرافی با اشعه ایکس کمک خواهد کرد مشخص شود آیا دندان های شیری باعث رشد نادرست دندان های دائمی شده اند، و در برخی موارد، دندان شیری که تحت تأثیر قرار گرفته است زود کشیده خواهد شد تا فضای کافی برای دندان های دائمی فراهم شود. این یکی از دلایلی است که چرا مداخلات زود هنگام ارتودنسی می توانند فوق العاده مفید باشند. انجمن آمریکایی ارتودنتیست ها توصیه می کند که کودکان در سن ۷ سالگی به ارتودنتیست مراجعه کنند.

ارتودنسی دندان نهفته

ارتودنسی دندان نهفته

دندان عقل نهفته

شایع ترین نهفتگی برای دندان های عقل اتفاق می افتد، آخرین سری از دندان های مولر، که اغلب به دلیل عدم وجود فضای کافی داخل دهان، به موقع رشد نمی کنند. بسیاری افراد این دندان های نهفته را در سنین نوجوانی یا اوایل جوانی می کشند.

دندان های نهفته به طور کلی موجب بروز درد نمی شوند، اما این شرایط باید با دقت مشاهده، و در صورت نیاز درمان شود. دندان نهفته اگر درمان نشده باقی بماند، به مرور زمان ممکن است موجب بروز آسیب های دندانی، درد، یا مشکلات دیگر برای سلامتی شود. اگر دندان های مولر سوم نهفته موجب بروز هیچ مسئله یا مشکل احتمالی نشوند، متخصصان دندانپزشک نظارت با دقت برای مشاهده هر گونه تغییری را توصیه می کنند.

ارتودنسی دندان نهفته

ارتودنسی دندان نهفته

علل نهفتگی دندان ها چیست؟

نهفتگی دندان ها به علل مختلفی رخ می دهد؛ یک دندان به یک یا چند دلیل از عوامل زیر می تواند نهفته شود.

علل شایع نهفتگی دندان:

 • دندان چرخیده یا با زاویه ای اشتباه رشد کرده است، بنابراین روند بیرون آمدن آن متوقف شده است.
 • دندان های دیگر داخل دهان بیش از اندازه فشرده شده اند و فضا را برای رشد آن پر کرده اند.
 • فک برای جای دادن دندان های بیشتر خیلی کوچک است، و باعث شده است برخی دندان ها رشد کنند و رشد بقیه متوقف شود.
 • دندان خیلی بزرگ تر از فضایی است که نیاز است درون آن رشد.
 • عوامل ژنتیکی روی دندان ها یا فک تأثیر می گذارند.
 • آسیب های تصادفی به دندان های شیری، که رویش دندان های زیرین را تحت تأثیر قرار می دهد، این احتمال وجود دارد که دندان نهفته شده باشد و قادر نباشد در مراحل بعد رشد کند.

علت نهفته شدن دندان ها ممکن است ژنتیکی باشد- مخصوصاً به دلیل عدم تناسب بین اندازه دندان های شما و اندازه فک شما- یا می تواند به دلیل عوامل خارجی اتفاق بیفتد، مانند از دست رفتن زود هنگام دندان های شیری، به دلیل تصادف یا دیگر تروماهای دهانی.

دندان های شیری می توانند موجب نهفتگی دندان های دائمی شوند.

دندان های دائمی می توانند به دلیل رشد نادرست یا از افتادن با تأخیر دندان های شیری نهفته شوند. این در دندان های نیش شایع است. از دست رفتن با تأخیر یا زود هنگام اولین سری دندان های نیش می تواند رشد دندان های نیش دائمی را متوقف کند و باعث نهفتگی آنها شود.

ارتودنسی دندان نهفته

ارتودنسی دندان نهفته

علل نهفتگی دندان های نیش

دندان های نیش آخرین دندان هایی هستند که رشد می کنند، و عموماً بین سنین ۱۷ تا ۲۱ سال بیرون می آیند. دندان های عقل … هستند: آنها برای اجداد ما انسان ها مفید بوده اند، افرادی که نسبت به اکنون، غذاهای خام و سفت تری می جویده اند، اما ما اکنون دیگر چنین دندان های آسیاب قوی را نیاز نداریم. به مرور زمان، فک ما آب می رود و کوچک تر می شود- اما دندان های عقل باقی می مانند.

برای برخی افراد، فضای کافی برای دندان های عقل داخل فک وجود دارد و آنها به طور عادی بیرون خواهند آمد، اما برای بسیاری افراد، دندان های عقل نهفته باقی می مانند بدون آنکه فضای کافی برای رشد آنها وجود داشته باشد.

دندان های نهفته ممکن است موجب بروز درد یا آسیب به فک شوند. علاوه بر این، آنها می توانند نهفته باقی بمانند بدون آنکه هیچ پیامد منفی داشته باشند- این به مورد خاص بستگی دارد.

اگر آنها نهفته باشند، دندانپزشک یا ارتودنتیست دندان های عقل شما را مشاهده خواهد کرد و مشخص خواهد کرد آیا آنها باید کشیده شوند یا خیر. کشیدن دندان های مولر سوم نهفته (دندان عقل) نیازمند جراحی دهان است و می تواند فرایند پیچیده ای باشد. بنابراین، نظارت روی نهفتگی دندان های عقل مهم است، زیرا ممکن است همیشه کشیدن دندان ضروری نباشد. از ارتودنتیست خود نظر تخصصی او را در مورد دندان های عقل خود جویا شوید.

علائم و نشانه های نهفتگی دندان کدامند؟

ممکن است شما قادر به مشاهده دندان های نهفته باشید یا نباشید: گاهی اوقات، آنها در خط لثه قابل مشاهده هستند، اما گیر کرده اند و بیشتر نمی توانند رشد کنند. در موارد دیگر، ممکن است کاملاً درون لثه پنهان شده باشند، و شما نتوانید آنها را ببینید.

تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس به ارتودنتیست شما کمک می کنند موقعیت دندان های نهفته را مشخص نماید، حتی اگر نتوانید آنها را داخل دهان مشاهده کنید.

دیگر علائمی که می توانند حاکی از نهفتگی دندان باشند، ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 • بوی بد دهان
 • مزه بد داخل دهان
 • درد یا تحریک پذیری لثه ها
 • تورم، قرمزی، یا دردناک بودن لثه ها
 • فاصله بین دندان ها
 • سر درد
 • درد فک
 • درد هنگام باز کردن دهان
 • مشکل یا درد هنگام جویدن، گاز زدن، یا قورت دادن
 • از دست رفتن زود هنگام یا با تأخیر دندان های شیری

اگر شما دندان های فشرده داشته باشید، ممکن است به سختی بتوان تنها با نگاه کردن به دندان های شما بررسی کرد که آیا یک دندان رشد کرده است یا خیر: مراجعه به ارتودنتیست مهم است، زیرا می تواند عکس رادیوگرافی با اشعه ایکس بگیرد تا بررسی کند کدام دندان ممکن است به درستی رشد نکرده باشد.

در صورت داشتن هر یک از این علائم، با یک ارتودنتیست معتبر و مجرب مشورت کنید، کسی که بتواند دندان های شما را معاینه کند، عکس رادیوگرافی با اشعه ایکس و اسناد تشخیصی بگیرد، و مشخص نماید آیا درمان نیاز است یا خیر.

ارتودنسی دندان نهفته

ارتودنسی دندان نهفته

آیا دندان های نهفته برای سلامت دهان شما مضر هستند؟

درمان دندان های نهفته مهم است، زیرا رها کردن آنها می تواند پیامدهای جدی برای دیگر دندان های شما و نیز سلامت عمومی شما در پی داشته باشد.

پیامدهای نهفتگی دندان ها

 • مشکلات زیبایی
 • آبسه (پاکت عفونت)
 • آسیب به دندان های مجاور
 • پوسیدگی با از دست رفتن دندان ها
 • مشکلات بایت یا جویدن
 • درد فک و سر درد
 • التهاب لثه
 • بیماری پریودنتال

مهم است دندان نهفته، خواه با کشیدن، یا با درمان ارتودنسی درمان شود.

مراجعه به ارتودنتیست این امکان را برای شما فراهم خواهد کرد که یک متخصص با استفاده از تصاویر رادیوگرافی با اشعه ایکس دندان های شما را معاینه کند تا زیر خط لثه ها را مشاهده کند، و مشخص نماید آیا دندان های خاصی نهفته هستند و طرحی برای درمان آنها ارائه دهد.

درمان دندان های نهفته

گزینه های متعددی برای درمان دندان های نهفته وجود دارد. ارتودنتیست شما یک معاینه دقیق و کامل انجام خواهد داد و اقدامات صحیح را به شما توصیه خواهد کرد.

درمان به عوامل مختلفی بستگی دارد:

 • اینکه دندان های شیری هستند یا دائمی.
 • اینکه آیا مداخله می تواند به رشد صحیح آنها کمک کند.
 • ماهیت یا وخامت شرایط نهفتگی دندان ها.

درمان دندان های نهفته، خواه با کشیدن یا با درمان ارتودنسی مهم است.

مراجعه به یک ارتودنتیست اجازه خواهد داد یک متخصص مجرب با استفاده از تصاویر رادیوگرافی زیر خط لثه شما را مشاهده کند، و مشخص نماید آیا دندان های خاصی نهفته هستند و طرحی برای درمان مشخص نماید.

درمان دندان های نهفته

گزینه های متعددی برای درمان دندان های نهفته وجود دارد. ارتودنتیست شما ارزیابی دقیق و کاملی انجام خواهد داد و صحیح ترین اقدامات را توصیه خواهد کرد.

درمان به عوامل متعددی بستگی دارد:

 • اینکه دندان ها شیری هستند یا دائمی.
 • اینکه آیا مداخله می تواند به رشد صحیح دندان ها کمک کند.
 • ماهیت یا وخامت شرایط دندان نهفته.

درمان دندان های شیری نهفته

درمان دندان های شیری نهفته با دندان های دائمی متفاوت است زیرا از دست رفتن آنها اجتناب ناپذیر است: خواه دندان نهفته به صورت دستی کشیده شود یا خیر، در نهایت لازم است دندان بیرون آورده شود تا دندان های دائمی رشد کنند.

به همین دلیل، کشیدن شایع ترین درمان برای دندان های شیری نهفته است، اما راهکار همیشگی نیست. دندانپزشک و ارتودنتیست کودک شما با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا بهترین اقدام برای دندان های شیری نهفته را مشخص نمایند.

وقتی نوبت به درمان دندان های شیری نهفته می رسد، مهم ترین هدف همیشه این است که احتمال بروز مشکلات و نیاز به مداخلات پیچیده تر ارتودنسی در آینده را به حداقل برسد. درمان ها و مشاوره های زود هنگام با ارتودنسیت می توانند نیاز به مراقبت های پیچیده و پر هزینه در آینده را کاهش دهند.

درمان دندان های دائمی نهفته

در مورد دندان های دائمی نهفته، عوامل بیشتری هستند که باید مد نظر قرار بگیرند:

 • آیا به جای کشیدن دندان، احتمال نجات آن وجود دارد؟
 • آیا فضای کافی برای رشد داخل آن وجود داد، و ایا این فضا می تواند ایجاد شود؟
 • دندان های نهفته چه تأثیراتی می توانند روی دیگر دندان های دائمی داشته باشند؟

درمان دندان های نهفته نیازمند مداخلات با دقت و دقیق ، و نیز نظارت یک ارتودنتیست مجرب و معتبر است.

کشیدن دندان با جراحی دهان

بسته به وخامت یا جایگاه دندان نهفته، و نیز موقعیت بقیه دندان ها، مؤثرترین درمان ممکن است به سادگی کشیدن دندان نهفته باشد.

این نیازمند جراحی دهان توسط یک جراح دهان یا دندانپزشک با تجربه کشیدن دندان است. کشیدن دندان عموماً قبل از آغاز درمان ارتودنسی انجام می شود. اگر جراحی دهان ضروری باشد، دندانپزشک یا ارتودنتیست شما شما را برای انجام فرایند به جراح ارجاع خواهند داد. جراحی دهان نیازمند مراجعه به یک متخصص دیگر است.

درمان دندان های نهفته با بریس ها

مداخلات مفید، مؤثر، و بی خطر متعددی برای دندان های نهفته با استفاده از درمان با بریس ها وجود دارد.

بریس های فلزی یا سرامیکی می توانند تحت نظارت یک ارتودنتیست مجرب برای درمان یک دندان نهفته استفاده شوند.

چنین روش درمانی عبارت است از یک جراحی ساده برای باز کردن لثه و اکسپوز بخش کوچکی از دندان نهفته. سپس یک حلقه کوچک روی دندان نصب می شود، که با یک زنجیر کوچک به سیم بریس ها متصل می شود. کشش مداوم زنجیر به آرامی دندان را از موقعیت نهفته خود خارج می کند و در محل دیگری قرار می دهد. وقتی دندان پایین آمد، درمان با بریس های سنتی می تواند برای تنظیم آن در راستای صحیح با دندان های دیگر استفاده شود.

درمان دندان های نهفته با اینویزیلاین

اینکه آیا اینویزیلاین می تواند دندان نهفته را بیرون بیاورد یا خیر به وخامت تشخیص بستگی دارد. در موارد خاصف اینویزیلاین می تواند به راست شدن دندان های نهفته کمک کند، اما به طور کلی، قبل از رفتن به سراغ اینویزیلاین، این شرایط ابتدا به درمان های دیگری تحت نظارت یک ارتودنتیست مجرب نیاز دارد.

امکان بیرون کشیدن یک دندان نهفته با اینویزیلاین با استفاده از اتصالات فلزی خاص و تکنیک های خاص وجود دارد. حتماً ارتودنتیستی را انتخاب کنید که در استفاده از اینویزیلاین ها مجرب و معتبر باشد، و از استفاده از کیت های خانگی خودداری کنید.

پس از بیرون آمدن یک دندان نهفته، اتصالات فلزی می توانند برداشته شوند و درمان با الاینرهای شفاف اینویزیلاین های سنتی ادامه پیدا می کند، تا درمان مؤثر و کارآمدی برای همراستا کردن همه دندان ها به محل صحیح آنها انجام شود.

در صورت ضروری بودن کشیدن دندان، این کار قبل از آغاز درمان با اینویزیلاین ها انجام می شود. اگر به اینویزلاین ها علاقه مند هستید، و دندان نهفته داری، با یک ارتودنتیست مجرب در مورد راهکاهای احتمالی گفتگو کنید.

به هیچ عنوان اقدام به گرفتن مشاوره های از راه دور و خرید اینترنتی کیت های استفاده در منزل نکنید: این شرکت ها ممکن است شما را برای درمان مورد تأیید قرار دهند بدون اینکه حتی یک تصویر جامع از شرایط شما مشاهده کنند، که می تواند موجب بروز آسیب های جدی و دائمی به دهان و دندان های شما شود.

ریتینرها

ریتینرها برای بیرون کشیدن یا اصلاح نهفتگی دندان استفاده نمی شوند، بلکه آنها برای نگهداشتن دندان ها در جای خود، پس از انجام درمان استفاده می شوند.

مهم است طبق دستورالعمل ارتودنتیست خود از ریتینرها استفاده کنید، تا مطمئن شوید که لبخند شما سال ها سالم و درخشان باقی خواهد ماند.

آیا درمان نهفتگی دندان ها الزامی است؟

درمان دندان های نهفته بسیار مهم است. رها کردن آنها می تواند باعث بروز انواع مشکلات دندانی شود، از جمله بالا رفتن احتمال پوسیدگی های دندانی، آبسه، درد لثه ها، التهاب، یا تورم، پوسیدگی پریودنتال، و عفونت لثه ها، و نیز درد فک و دندان ها، مشکل در جویدن، گاز زدن، یا قورت دادن، و سر درد. دندان های نهفته الزاماً نیاز به کشیدن ندارند: مداخلات ارتودنتیک می توانند این نوع دندان ها را در جای درست خود قرار دهند.

آیا دندان های نهفته حتماً باید کشیده شوند؟

نه الزاماً. مراقبت های ارتودنتیک با نظارت دقیق می توانند دندان های نهفته را در جای صحیح خود قرار دهند، بدون آنکه نیاز باشد کشیده شوند. دندان های شیری نهفته ممکن است کشیده شوند، زیرا آنها در هر صورت خواهند افتاد، اما یک ارتودنتیست مجرب وضعیت دندان های دائمی نهفته را بررسی خواهد کرد تا ببیند آیا راهی برای نجات آنها وجود دارد. اگر تعداد دندان های شما خیلی زیاد باشد، و باعث شود برخی دندان های خاص نهفته شوند، ممکن است دندان های اضافی کشیده شوند تا فضای کافی برای تعداد صحیح دندان ها فراهم شود بدون آنکه فشردگی وجود داشته باشد.

آیا یک دندان شیری نهفته در نهایت بیرون خواهند آمد؟

بستگی دارد. مراقبت های زود هنگام ارتودنتیک برای حصول اطمینان از اینکه دندان های شیری به موقع خواهند افتاد و فضای کافی برای رویش صحیح دندان های دائمی حیاتی است. یک دندان شیری نهفته ممکن است به دلیل مسائل ژنتیکی یا برخی عوامل خارجی دیگر گیر کند، و نتواند به درستی رشد کند یا به موقع بیفتد تا دندان دائمی پس از آن بیرون بیاید. یک موقعیت این چنین ممکن است نیاز به مداخله ارتودنتیک یا کشیدن دندان شیری داشته باشد، تا اطمینان حاصل شود که دندان دائمی به صورت بی خطر، به درستی و سالم رشد خواهد کرد.

ارتودنسی دندان نهفته

ارتودنسی دندان نهفته

درمان دندان نهفته چقدر طول خواهد کشید؟

طول دوره درمان به وضعیت دندان ها، پیچیدگی درمان، و نیز ارائه دهنده درمان ارتودنسی شما بستگی خواهد داشت. مطمئن شوید یک ارتودنتیست مجرب و معتبر برای ارزیابی وضعیت خود انتخاب می کنید تا وضعیت شما را بررسی کند . تشخیص صحیح را انجام دهد. کشیدن دندان نهفته می تواند با یک جراحی ساده انجام شود- اما برای دستیابی به دندان هایی همراستا و لبخندی سالم ممکن است مراقبت های ارتودنتیک بیشتر نیاز باشند. قرار دادن یک دندان نهفته در موقعیت صحیح (و همراستا با دندان های دیگر) بیشتر طول خواهد کشید- چیزی بین ۶ ماه تا ۲ سال.

آیا بریس ها قادر به درمان دندان های نهفته هستند؟

آری. بریس ها روشی فوق العاده مؤثر برای درمان دندان های نهفته هستند. یک فرایند خاص اجازه می دهد ارتودنتیست با دقت و با استفاده از فشار اندک دندان ها را پایین بیاورد و در موقعیت صحیح قرار دهد. وقتی دندان ها پایین آورده شدند، بریس ها می توانند برای قرار دادن آنها در کنار دندان های دیگر، لبخندی زیبا خلق کنند.