برگه‌ها

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
483 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
552 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
522 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
421 بازدید1 پاسخ0 رأی

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
483 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 2 سال پیش • 
552 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
522 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
421 بازدید1 پاسخ0 رأی