برگه‌ها

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
352 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
417 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
408 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
329 بازدید1 پاسخ0 رأی

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
352 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 1 سال پیش • 
417 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
408 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
329 بازدید1 پاسخ0 رأی