عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی هفدهم

بستن فضاهای بین دندانی و اصلاح وضعیت اپن بایت(روی هم نبودن دندانهای قدامی)که تاثیر بسزایی روی لبخند بیمار داشته است؛هم راستا نبودن لثه دندانهای قدامی بیمار به علت روکش دندانهای ۱و۲راست بالاست؛فضای سمت راست پایین بیمار در تصویر دوم با ایمپلنت پر خواهد شد.