عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی هجدهم

پایان درمان بیمار به روش ارتودنسی ثابت و با کشیدن دو دندان ۴ از فک بالا(بیمار از قبل دو دندان ۵ فک پایین را نداشت)؛کشیدن دو دندان در فک بالا هم برای ایجاد فضا برای مرتب نمودن دندانها میباشد هم هماهنگ نمودن تعداد دندانهای بالا با پایین