عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیستم

تصاویر قبل و بعد درمان ارتودنسی بیمارمون که بدون کشیدن دندان انجام شده است