عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیست و یکم

بیمار درمان شده با کشیدن یک دندان قدامی،اصلاح فرم لب در نمای لبخند قابل مشاهده است