عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیست و سوم

مراجعه کننده عزیزمون با مشکل غیر قرینگی لبخند(جابجایی میدلاین بالا به سمت راست ومیدلاین پایین به سمت چپ)و روی هم نبودن دندانهای بالا و پایین تحت درمان ارتودنسی ثابت دو فک قرار گرفتند؛با کشیدن یک دندان پره مولر اول سمت چپ بالا مشکل غیر قرینگی لبخند برطرف شد و نتایج نهایی قابل قبولی به دست آمد
(هر چند درمان ایده آل که شامل اصلاح انحراف فک پایین نیز می باشد به کمک جراحی فک قابل حصول بوده اما ایشان درمان جراحی فک را نپذیرفتند)