عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیست و چهارم

درمان این مراجعه کننده عزیزمون با کشیدن ۴دندان پره مولر انجام شده؛دو تا سوالی که اکثراً پرسیده میشه: ./ «جای دندونای کشیده شده پر میشه؟؟»
«حیف نیست ۴تا دندون سالمو بکشیم؟؟»