عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیست و ششم

تغییر شگرف لبخند با ارتودنسی ثابت دو فک و بدون کشیدن دندان تقدیم به دوستداران ارتودنسی