عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیست و هفتم

بیمار با وضعیت صورت مناسب و نرمال اما وضعیت دندانی کلاس تری نسبتاً شدید (به معنای عقب رفته بودن فک بالا نسبت به فک پایین) همراه با میسینگ های (فقدان) متعدد دندانی که کار را سخت تر میکند؛ طرح درمان اجرا شده برای این مورد، ارتودنسی تنها (بدون جراحی فک) به منظور تامین اکلوژن مناسب میباشد ؛ پیشرفت درمان را در عکس ها ملاحظه میکنید.دندانهای شماره ۲بالا به منظور بهبود نمای ظاهری بیمار در حین درمان،به صورت موقتی قرار داده شده اند که بعد از درمان با ایمپلنت جایگزین میشوند.