عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی بیست و نهم

 بیمار محترم،جهت بستن دیاستم ( فاصله بین دندانی ) مراجعه کرده بودند. برای ایشان درمان ارتودنسی ثابت دو فک انجام شد و در حین درمان، جراحی فرنکتومی (حذف بند اتصال لب بالا) نیز صورت گرفته است. همانطور که در تصاویر میبینید، فضاهای خالی بین دندانها در دو ناحیه متمرکز شده اند که نیاز به درمان تکمیلی با ایمپلنت دارد