عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی سی ام

اصلاح باریکی قوس دندانی بالا و رفع نامرتبی شدید دندانهای فک پایین با کشیدن یک دندان از فک پایین. دندانهای شماره ۲فک بالا غائب میباشند و دندانهای نیش به جای آنها قرار گرفته اند که اندکی اصلاح شکل بر روی آنها انجام گرفته است