عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی سی و یکم

وضعیتی که در سمت چپ تصویر مشاهده میکنید کراس بایت نامیده میشه که دندان جلویی بالا پشت دندانهای پایین گیر افتاده واگر در هر سنی دیده بشه مخصوصاً در کودکان و سنین رشد باید درمان بشه تا رویش سایر دندانهای دائمی و همینطور رشد فکی به صورت نرمال ادامه پیدا بکنه