عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی سی و دوم

اصلاح وضعیت نامرتبی دندانها و اپن بایت توسط ارتودنسی ثابت دو فک و در نهایت ترمیم لب پریدگی دندانهای شماره ۱بالا توسط کامپوزیت