عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی دهم

درمان ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان،در مدت حدوداً یکسال(تصاویر شامل نمای اکلوژن(دندانها بر روی هم) از روبرو،نیمرخ راست و سطح جونده دندانهای فک بالاست.