عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی دوازدهم

پیشرفت درمان ارتودنسی بیمار بزرگسال با کراس بایت دندان شماره ۲سمت راست