عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی سیزدهم

بیرون آوردن دندانهای نیش نهفته و جایگزینی آنها با دندانهای نیش شیری که در سن مناسب خود نیفتاده اند.در این بیمار ارتودنسی ثابت بنا به خواست وی فقط در فک بالا انجام شده است