عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی پانزدهم

مراحل انتهایی درمان مراجعه کننده عزیز؛به صورت کشیدن دو دندان از فک بالا