عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی هشتم

کیس درمان شده با وضعیت ابتدایی بایت عمیق و به هم ریختگی دندانهای قدامی بالا،تصویر صفحه دوم با وجود پلاک نگهدارنده در دهان گرفته شده که برای جلوگیری از عود مجدد و نگهداری نتایج درمان تجویز شده است.