عکس قبل و بعد ارتودنسی

نمونه درمانی نهم

رفع نامرتبی دندانهای فک پایین