نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و نوزده

درمان ارتودنسی (بدون جراحی فک) با استفاده از انکورپلیت ها برای رفع مشکل اسکلتی اپن بایت (باز بودن فاصله دندانها) طی مدت زمان ۲ سال