نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی صد و نود و هفت

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان و بدون بیرون زده شدن دندانها
فضا برای دندان نیش بالا ایجاد شده و میدلاین ها تنظیم شده است
این درمان با ارتودنسی ثابت و در مدت ۱۸ماه انجام گرفته است
.
✨ Non-extraction orthodontic treatment
With fixed orthodontics during 18months