نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی صد و نود و هشت

✨ درمان این مراجعه کننده عزیز در حالت ایده آل شامل جراحی دو فک میباشد،اما درخواست و اصرار ایشان بهبود وضعیت بدون انجام جراحی بود؛ بنابراین تصمیم به درمان بر پایه مینی اسکروها شد که محل قرار گیری آنها در تصویر قابل مشاهده است،و در نهایت این درمان بدون جراحی و بدون کشیدن دندان در مدت ۱۹ ماه انجام شد.
.
✨ Ideal orthodontic treatment for this case is bimax orthognathic surgery but the patient insisted on a non-surgical plan;thus a TAD-based treatment plan
to intrude the posterior maxillary teeth was determined.
Treatment duration:19 months.