نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و چهار

✨ درمان ارتودنسی ثابت با کشیدن دو دندان از فک بالا
.
✨ Orthodontic treatment by extraction of upper first premolars