نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و هفت

✨ درمان ارتودنسی برای این مراجعه کننده عزیز بدون کشیدن انجام شد (قبلاً ۴دندان کشیده شده بود)
اصلاح فرم قوس دندانی با درمان ارتودنسی ثابت دو فک برای رفع بی نظمی ها انجام گرفت
مدت زمان این درمان: ۱۷ ماه
.
✨ Orthodontic treatment for this patient is done without extraction(upper first premolars and lower canines were extracted formerly)
Arch form correction made space to resolve crowding
Duration:17months