نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و هشت

✨ درمان ارتودنسی ثابت دو فک در این مراجعه کننده عزیز با هدف روی هم قرار گرفتن دندان‌های دو فک انجام شده است.
(مقدار کمی انحراف فک پایین که البته در ظاهر خیلی نمایان نیست منجر به بروز این حالت شده که با توجه به زیبایی صورت تصمیم بر این گرفته شد که فقط موقعیت دندانها به حالت بهتری تغییر داده شود و فرم صورت دستکاری نشود به همین دلیل در انتها میدلاین پایین اصلاح نشده باقی ماند)
.
✨ Fixed orthodontic treatment for this case is done with the purpose of occluding teeth.
The reason for this non-occlusion is a slight mandibular deviation to left which remained uncorrected due to good primary facial appearance.