نمونه درمان ارتودنسی

بیمار دویست و پانزده

درمان ارتودنسی دوفک برای اصلاح ناقرینگی و کجی قوس بالا که به دلیل کشیدن قبلی دندان نیش سمت چپ ایجاد شده بود انجام شد. در فک پایین نیز بی نظمی ها برطرف شدند