نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و شانزده

اصلاح شیب رو به بیرون دندان‌ها با استفاده از مینی اسکرو