نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و هفده

✨ درمان ارتودنسی و جراحی دو فک برای رفع مشکل جلوزدگی فک پایین
👈 درمان ارتودنسی با کشیدن یک دندان از فک بالا انجام شده و مدت زمان کلی درمان ۲۱ماه بوده است.