نمونه درمان ارتودنسی

نمونه درمانی دویست و هجده

✨ درمان ارتودنسی برای این مراجعه کننده عزیز که هم بی نظمی نسبتاً شدید و هم شیب رو به بیرون دندانها داشتند بایستی با کشیدن دندان انجام میشد.
دندانهای پره مولر اول کشیده شد تا شیب دندانها و بی نظمی آنها به خوبی اصلاح شود
مدت زمان این درمان یکسال و نیم و سن مراجعه کننده ۳۰ سال بوده است