بایگانی برچسب برای: ارتودنسی تهران

بایگانی برچسب برای: ارتودنسی تهران

نمونه درمان ارتودنسی – بیمار صد و نود و نه

درمان ارتودنسی برای رفع مشکلات بایت خلفی و قدامی و افزایش دیده شدن دندانها هنگام لبخند برای داشتن یک لبخند جذاب برای تمام عمر

نمونه درمان ارتودنسی – بیمار صد و نود و هفت

درمان ارتودنسی بدون کشیدن دندان و بدون بیرون زده شدن دندانها – فضا برای دندان نیش بالا ایجاد شده و میدلاین ها تنظیم شده – این درمان با ارتودنسی ثابت و …