بایگانی برچسب برای: نمونه سوالات ارتودنسی

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 3 سال پیش • 
937 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 3 سال پیش • 
962 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
931 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
832 بازدید1 پاسخ0 رأی

آرشیو سوالات طرح شده در مشاوره آنلاین

فیلتر:همهبی پاسخ
برداشتن دستگاه هایرکس
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 3 سال پیش • 
937 بازدید1 پاسخ0 رأی
عدم تقارن صورت
mmدکتر مریم افشاری پاسخ داده شده 3 سال پیش • 
962 بازدید1 پاسخ0 رأی
مشکل در هنگام ارتودنسی
931 بازدید1 پاسخ0 رأی
کنده شدن کش براکت
832 بازدید1 پاسخ0 رأی